8. april 2011

En dynge nye tovinger

De tovingede insekter (fluer og myg) er med ca. 4.700 arter den pt. artsrigeste orden på allearter.dk. Måske bortset fra de årevingede insekter (hvepse, bier og myrer) vil næppe nogen anden artsgruppe i Danmark kunne overgå tovingerne i artsantal på ordensniveau.

Samtidig er det en af de mindst udforskede grupper, så det kan ikke komme som nogen overraskelse, at der er et kæmpepotentiale for nye arter her. Dette fremgår tydeligt af en artikel i Entomologiske Meddelelser, der udkom i 2010 (Nielsen & Nielsen). I artiklen beskrives resultaterne af seks års studier af jordlevende tovinger i en bøgeskov ved Kalø i Østjylland.

203 arter af myg, tilhørende 16 familier, blev registreret i undersøgelsen. Hele 53 af disse (over 25%) er nye for Danmark, siden den samlede tovingecheckliste udkom i 2001 (Petersen & Meier). 8 af disse arter er beskrevet andetsteds, hvilket efterlader hele 45 arter, der ikke tidligere er beskrevet fra Danmark. Det drejer sig om 20 sørgemyg, 19 galmyg, 5 dansemyg og 1 mitte.

Ikke mindst de 19 nye arter af galmyg er interessante. I 2006 udkom en oversigt over danske galmyg, som et særnummer af Entomologiske Meddelelser. Med denne oversigt forøgedes den danske galmyg-fauna med 73 arter (til 286 + enkelte kun bestemt til slægt).

Af de i alt 27 arter af galmyg, der blev fundet i undersøgelsen ved Kalø, nævnes kun de fire i særnummeret!

Referencer

  • Nielsen, B.O. & L.B. Nielsen. 2009. Myg (Diptera: Nematocera) klækket fra skovbunden i en bøgebevoksning. Entomologiske meddelelser 77: 117-135.
  • Petersen, F.T. & R. Meier (eds.). 2001. A preliminary list of the Diptera of Denmark. Steenstrupia 26: 119–276.
  • Skuhravá M., V. Skuhravý & J. Jørgensen. 2006. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Denmark. Entomologiske Meddelelser 74 (special issue): 1-94.