21. marts 2010

En lille håndfuld nye tæger

Der har været forøget fokus på tæger de seneste år, og dette i kombination med det generelt varmere klima, der har bragt en masse sydlige arter op til os, har medført, at der alene i 2008 blev føjet hele 11 nye arter til listen over danske arter.

Læs artiklen "Elleve nye tæger".

Fra 2009 er der tilføjet fire arter. Det drejer sig om følgende arter:

  • Leptoglossus occidentalis (randtæge)
  • Tupiocoris rhododendri (blomstertæge)
  • Adelphocoris ticinensis (blomstertæge)
  • Cymus melanocephalus (frøtæge)

De tre førstnævnte står i en privatsamling på Fyn, indsamlet af hhv. Otto Buhl og Bo K. Stephensen. Sidstnævnte samt en nymfe af Adelphocorus ticinensis er indsamlet af Lars Skipper.

Alle fire arter var forventelige i Danmark. Leptoglossus occidentalis og sandsynligvis også Tupiocoris rhododendri stammer oprindeligt fra Nordamerika, men er blevet indslæbt til Europa, hvor de tilsyneladende breder sig i disse år.

Endnu en ny dansk art står i kulissen og venter. Der er sandsynligvis tale om arten Psallus assimilis; den endelige bestemmelse er dog ikke foretaget endnu, men sikkert er det, at det drejer sig om én af to arter, der endnu ikke er registreret i Danmark (den anden er P. pseudoplatani).

Læs artiklen om Leptoglossus occidentalis.