18. maj 2011

En snes nye biller

Trods de godt 4.000 danske arter er biller en temmelig velundersøgt artsgruppe i Danmark. Der føjes dog nye arter til listen hvert år, og disse nye fund publiceres i Entomologiske Meddelelser. I den seneste oversigt fra 2010 (Pedersen et al) er 20 arter føjet til listen, så den danske billefauna tæller 3.813 arter.

Referencer

Pedersen, J., M. Hansen & O. Vagtholm-Jensen. 2010. Fund af biller i Danmark, 2008 og 2009 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 78: 117-161.