20. august 2012

Ny søgefunktion på allearter.dk

En helt ny version af en søgefunktion til databasen bag allearter.dk er nu implementeret (se her). Denne nye version er langt mere informativ og fleksibel og kan tilpasses mange forskellige ønsker.

Der kan nu søges og filtreres på følgende parametre:

  • Artsgruppe
  •  Klassifikation (rige, række, klasse etc. - samt alle mellemniveauer, såsom underorden eller overfamilie)
  • Status (hvorvidt en art bør medtages på en liste over danske arter eller ej)
  • Taxonkategori (art, underart, varietet, form, hybrid)
  • Forvaltningskategori (rødlistede ater, fredede arter etc.)

Fritekstsøgefeltet er udbygget, så der kan søges specifikt efter f.eks. navne eller referencer.

Alle disse parametre kan naturligvis kombineres, så der kan laves mere komplekse søgninger.

Visningen af data er også blevet langt mere brugervenlig, idet man nu kan vælge, hvilke kolonner, der ønskes vist, og i hvilken rækkefølge. Ydermere er der implementeret en printfunktion, så man kan printe de relevante lister med de ønskede kolonner.

Ved download til xls eller csv, kan man vælge mellem samtlige felter eller kun de viste felter.

Et enkelt klik på en arts videnskabelige navn giver adgang til samtlige oplysninger om arten i databasen.

Vi vil naturligvis gerne gøre det endnu bedre. Vi har derfor tilføjet en knap, der opfordrer brugerne til at melde fejl og mangler - eller gode idéer.

Søgefunktionen er udviklet af projektansvarlig Lars Skipper, i samarbejde med SNM og DanBIF-sekretariatet.