20. februar 2014

Ny dansk fiskeart

Et eksemplar af en art fløjfisk blev fanget ved Esbjerg i 2012. I slutningen af 2013 blev den modtaget af folkene bag Fiskeatlas, der kunne konstatere, at der er tale om arten kortfinnet fløjfisk, Callionymus reticulatus. Arten har meget tænkeligt været til stede i danske farvande længe, men den ligner meget de to andre danske arter af fløjfisk, hhv. stribet og plettet fløjfisk, og har derfor sandsynligvis været overset.

Reference: Fiskeatlas