21. maj 2011

Endnu en ny cikade

Adskillige cikader er føjet til listen siden den senest publicerede oversigt (Ossiannilsson 1978-83). Flere af disse er meldt første gang for Danmark via hjemmesiden Danmarks Fugle og Natur. Det gælder også den senest tilkomne, Viridicerus ustulatus (Mulsant & Rey 1855), der er fundet af Finn Krone på Enø ved Næstved, d. 18. maj. Et par dage senere blev den også fundet ved København af Ulrik Hasle Nielsen, der står bag cikade-artslisten på allearter.dk.

Arten lever på sølv-poppel og er som så mange andre arter tilsyneladende under spredning mod nord.

Referencer

  • Danmarks Fugle og Naturs debatforum.
  • Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 1. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 7:1.
  • Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 7:2.
  • Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 7:3.