1. september 2011

"Ilia" - en ny dansk dagsommerfugl

Endnu en dagsommerfugl har gjort sig fortjent til en plads på listen over danske arter. Det drejer sig om den relativt store art Apatura ilia. Arten er imidlertid vanskelig at kende fra sin nære slægtning iris (Apatura iris), og der skulle gå 20 dage fra fundet blev gjort, til det stod klart, at der var tale om et eksemplar af en ikke tidligere observeret art i Danmark.

Dyret, der var i selskab med flere individer af iris, blev fundet, fotograferet og indsamlet i Pinseskoven på Amager d. 6. juli 2011 af Steen Stenild og sønnen Thomas.

Et billede blev lagt ud på hjemmesiden www.naturspejlet.dk og ved et tilfælde blev det opdaget, af Allan Hartz, at det drejede sig om et individ af arten Apatura ilia.

Ilia er foreslået som dansk navn til denne nye art.

Referencer