30. maj 2012

Homonymer

Begrebet homonym benyttes, når to eller flere ens (eller enslydende) ord har forskellig betydning. Inden for den biologiske nomenklatur ses det af og til, at to arter eller slægter hedder det samme.

Homonymer er ikke tilladte inden for hhv. botanisk og zoologisk navngivning. Derimod er de tilladt på tværs af disse grupper.

Hvor det samme navn er blevet brugt om f.eks. to dyrearter, omtales det ældste som senior-homonym og det yngste som junior-homonym. Reglen er, at det ældste navn har første prioritet.

På allearter.dk forekommer 23 eksempler (pr. 08-05-12), hvor det samme slægtsnavn benyttes om to forskellige grupper af organismer. En oversigt over disse kan ses her.

På dansk er der også eksempler på, at det samme navn benyttes om to forskellige organismer eller grupper af organismer og her der ingen vedtagne regler.
F.eks. benyttes navnet hejre både om en familie af fugle og en slægt af græsser. På artsniveau benyttes navnet sneglerøver såvel om billen Cychrus caraboides som om mejeren Trogulus tricarinatus.
Tilsvarende benyttes navnet trompetsvamp både om kantarel-arten Craterellus cornucopioides og om havsvampen Haliclona urceolus. Trods det enslydende navn tilhører de hver deres rige, hhv. svampe- og dyreriget.

Der er også eksempler på, at det samme danske navn benyttes om to eller tre nærtbeslægtede arter, f.eks. dækker navnet sort dværgedderkop over tre arter i slægten Erigone.

En oversigt over videnskabelige homonymer med mere end 100 arter (med eksempler fra hele verden) kan ses i dokumentet Botaniske/zoologiske homonymer, udarbejdet af O.B. Lyshede.