5. januar 2016

Danske folkenavne i tusindvis

Mere end 10.000 gamle danske navne er nu tilgængelige på Allearter.dk som download (Folkenavne.xls).

Navnene er hentet fra Brøndegaards berømte bogværk fordelt på tre serier: Folk og fauna (3 bind), folk og flora (fire bind) og folk og fæ (to bind) - sidstnævnte indgår dog ikke i Allearter-listen.

De tusindvis af gamle navne rummer mange sjove, pudsige og vulgære navne m.m. og er ganske underholdende læsning. Se en lang række eksempler nedenfor.

Det er ikke uventet, at der især findes mange navne på arter, som igennem historien har gjort stor nytte eller skade, men også flere smukke eller charmerende arter m.v. har måttet lægge "krop" til mangt et navn. F.eks. indgår der over 100 navne for såvel plantearten ager-snerle som fuglearten hvid vipstjert.

Ofte kendes mange navnevarianter, og forvanskninger af disse fører hyppigt til meget anderledes navne med helt andre betydninger, som f.eks. fisken tangsnarre, der bl.a. andet kendes under følgende folkenavne: snadregedde, snadderged, snarreged og snerreged.

Flere navne går igen mange gange - ikke mindst blandt planterne, hvor følgende navne er blandt topscorerne: snogeblomst og -urt, loppeurt, kopatte, ræverumpe, hanekam og gammelmand.

Navnene er ikke implementeret i Allearter-databasen. Det skyldes primært, at mange af navnene dækker større eller mindre grupper af arter - og at det altid ikke er klart, hvilke arter navnene dækker over.

Referencer

Brøndegard, V.J. 1978-80. Folk og flora. Bind 1-4. Rosenkilde og Bagger
Brøndegard, V.J. 1985-86. Folk og fauna. Bind 1-3. Rosenkilde og Bagger
Brøndegard, V.J. 1992. Folk og fæ. Bind 1-2. Rosenkilde og Bagger

Samtlige bind er desuden tilgængelige via hjemmesiden for det svenske Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Eksempler på navne fra listen

Sjove navne

Snotboble (vandmand)
Møddinggøjser (gråspurv)
Skvalderpose (husskade)
Smutifaks (musvit)
Sildedrikker (alk)
Forkert regnspove (klyde)
Madposedyr (rådyr - spejlet ligner soldaternes madpose)
Av-for-satan-gran (sitkagran)
Lugteskidt (stinkende karse)
Mindreværdsugle (kirkeugle - forvanskning af navnet minervaugle)
Luk-om-aftenen (tusindfryd)

Vulgære navne

Lortesnapper (kjove)
Kong nosseløs (dunhammer)
Peder Låddenrøv (lomvie)
Børnelort (snerre)
Stodderpik (kutling)
Pigerøv (følfod)
Pissepotte (agersnerle)
Havfrufisse (vandmand)

Lange navne

Jo længere jo bedre (kaprifolie)
Den skævbenede skrædder med saksen (hummer)
Den med spar es på ryggen (klyde)
Jo længer´a lever jo stakker a bliver (natlys)
Oldefar og oldemor kører i kaleche (stormhat)

Personnavne

Tyvpeter (skade)
Thomas vinter (rødhals)
Peder Drikker (lomvie)
Per højrelår (mejer)
Nøgenmette (bænkebider)
Blanke Maren (sølvkræ)
Grønne Anders (løvfrø, klæg)
Ole langlår (stankelben)
Morten kåltyv (hare)

Sygdomme og utøj

Fnatblomst (svaleurt)
Pestrod (hestehov m.fl.)
Lopperose (mælkebøtte)
Lusegræs (ulvefod m.fl.)

Navne relateret til religion

Vorherres bloddråbe (fløjlsmide)
Guds nåde (stinkende storkenæb)
Jomfru Maries tøffel (almindelig torskemund)
Sankt Johannesurt (perikon)
Sankt Peders tåre (kejserkrone)
Fandens kærnemælk (vortemælk)
Helvedsblomt (valmue)
Djævelens fløde (andemad)

Sagnvæsener

Troldbær (firblad)
Bjergmandens høns (måger)
Troldheks (følfod mfl.)
Troldkonekål (bjørneklo)
Heksebær (dansk ingefær)

Navne relateret til erhverv

Skomagerfugl (klyde)
Havfogedens duer (måger)
Skærsliber (musvit)
Postbud (fløjlsmide)
Smedesvend (knurhane)
Provsten (urfugl)
Karen Kræmmer (alk)

Nedsættende navne (f.eks. hund-, hest-, bonde-, -horeunge)

Hundehvidløg (ramsløg)
Hestemynte (ager-mynte, vand-mynte)
Bondemuskat (knoldet mjødurt)
Nattergalens horeunge (solsort)

Navne på grundlag af stemmer (som krage, råge, vibe...)

Engsnarre (knirkefugl)
Knurremurrepist (skovsneppe)
Strandskade (glib)
Præstekrave (tilip)
Slid-din-tid og tit-i-gryde (musvit)