21. marts 2010

Fokus på dansk biodiversitet

2010 er af FN udråbt til internationalt biodiversitetsår, hvor alle verdens lande opfordres til at sætte fokus på værdien af den biologiske mangfoldighed. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility sætter fokus på dansk biodiversitet, bl.a. ved at formidle biodiversitetsdata vedr. danske arter til en internetportal, som er tilgængelig for alle i alle lande.

Denne biodiversitets dataportal drives af den internationale organisation GBIF - Global Biodiversity Information Facility. Her i biodiversitetsåret ønsker DanBIF at øge mængden af data vedr. danske arter væsentligt og få bredden i den danske biodiversitet bedst muligt repræsenteret.

DanBIF opfordrer derfor alle, der har data vedr. danske arter som de gerne vil dele med andre, til at sende en mail til DanBIF (til Lotte Endsleff). Det skal være data vedr. forekomst (art X var på sted Y på dato Z).

Også med allearter.dk sætter DanBIF fokus på den danske biodiversitet. Allearter.dk er financieret af DanBIF, som har ansat Lars Skipper til projektet.

Læs mere om biodiversitet og biodiversitetsåret på hjemmesiden for Danmarks Naturfredningsforening.