26. januar 2016

Danmarks Edderkopper

Den flotte portal Danmarks Edderkopper giver oplysninger om danske edderkoppers udbredelse og forekomst. Data stammer fra en række offentlige og private samlinger, og de fleste fund er baseret på et individ i en samling. Nogle få observationsdata er medtaget, når det drejer sig om let genkendelige arter. Oplysninger om de enkelte arter findes på søgesiden, hvor der kan søges på artens latinske navn (art, slægt familie), indsamler, tidsperiode, geografisk region m.m. Der er flotte billeder, en kortfunktion, og man kan få en samlet, opdateret tjekliste.