29. oktober 2013

Ny bog: Danmarks blomstertæger

Bogen Danmarks blomstertæger er nu udkommet. Den er skrevet af Lars Skipper, som er ansvarshavende for projekt Allearter.dk, et projekt i DanBIF-regi.

Om bogen

Danmarks Dyreliv, bind 12. Apollo Booksellers: http://www.apollobooks.com/.

Bogen rummer 407 sider og langt over 1.000 fotos. Formatet er 25x17 cm. Pris: kr. 420 plus moms (kr. 525 inkl. moms).

Se eksempler fra bogen:

http://www.miridae.dk/bog.htm og http://www.apollobooks.com/DKblomstertaeger.htm

Danmarks blomstertæger omhandler en gruppe af relativt små insekter, der lever en diskret tilværelse og er ukendt af de fleste. Ikke desto mindre har de en farve- og formrigdom, som kun få andre grupper af danske dyr kan matche. Bogen er rettet mod såvel alment naturinteresserede som entomologisk kyndige. Samtlige 212 kendte danske arter gennemgås, med en beskrivelse af kendetegn og lignende arter, biologi, levested samt udbredelse. Herudover rummer bogen generelle afsnit, der beskriver en lang række emner, såsom udviklingshistorie, ynglebiologi, værtsplanter, fjender og forsvar, samt meget andet. I bogen findes desuden en samlet opdateret oversigt over alle Danmarks pt. 539 kendte tægearter. Blomstertæger har kun været sporadisk illustreret i dansk litteratur, men det skulle der være rådet bod på med denne bog.

Danmarks blomstertæger