15. maj 2014

En håndfuld atlasprojekter

Fireplettet libel. Foto: Lars Skipper

Fireplettet libel. Foto: Lars Skipper

I foråret 2014 er hele tre atlasprojekter om grupper af danske dyr skudt i gang. Det drejer sig om hhv. fugle, dagsommerfugle og guldsmede.

Herudover er et atlas over karplanter tæt på publikationsfasen og et svampeatlas er ligeledes ved at runde af.

Det er tredje gang, der afvikles et fugleatlas (1971-74, 1993-96 & 2014-17), anden gang for dagsommerfuglenes vedkommende (1990-93 & 2014-17) og for guldsmedene er der tale om en debut (2014-17).

Fugleatlasprojektet styres af Dansk Ornitologisk Forening, og de to andre varetages af Naturhistorisk Museum i Århus i samarbejde med hjemmesiden fugleognatur.dk.

Atlasprojektet vedrørende karplanter blev startet op af Dansk Botanisk Forening i 1992 og resultater fra projektet forventes publiceret i 2014.

Danmarks svampeatlas, der omfatter alle danske frugtlegemedannende basidiesvampe, blev afviklet i perioden 2009-14. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut (Københavns Universitet), Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey.

Det er sket meget på den digitale front siden de seneste atlasprojekter af fugle og dagsommerfugle løb af stablen i 90'erne og mulighederne er næsten uendelige hvad angår fotografering, deling af data, feedback, kortvisninger, statistik m.v.

Du kan læse mere om de fem projekter på følgende adresser:

Fugle: Atlas III. (2014-2017). Kortlægning af Danmarks fugle.
Dagsommerfugle: Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0.
Guldsmede: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede.
Karplanter: Atlas Flora Danica.
Svampe: Danmarks svampeatlas.