11. december 2015

Bogværket Atlas Flora Danica

At kalde bogværket "Atlas Flora Danica" en milepæl i dansk botanik kan vist næppe siges at være en overdrivelse.

Værket rummer tre bind på tilsammen over 1.500 sider og beskriver forekomst og udbredelse for ca. 3.000 arter, underarter m.v. -med mere end 2.000 udbredelseskort. Bogværket kan rekvireres til en næsten grotesk lav pris (vejl. udsalgspris 499 kr) - især takket være støtte fra Aage V. Jensens Naturfond.

Bøgerne bygger på oplysninger om danske karplanter indsamlet igennem ca. 20 år (1992-2011 med enkelte senere tilføjelser).

I størrelsesordenen 1 mio. fund er registreret og indtastet i databasen, der ligger til grund for bogværket. Ca. 190.000 belæg er indsamlet og bestemt af en gruppe dedikerede botanikere - hvilket svarer til en stak herbarieark på ca. 200 meters højde!

1.300 kvadrater på 5x5 km (ud af en total på ca. 2.230 for hele Danmark) er grundig undersøgt af en hær af engagerede inventører.

Bøgerne er "appetitligt" sat op og krydret med mange hundrede billeder, udvalgt blandt flere tusinde, primært stillet til rådighed af inventørkorpset. Mon ikke dette sammen med den lave pris vil betyde, at bogværket også vil finde sin vej ud til "Hr. og Fru Jensen".

Set med Allearter-briller er et værk som dette rigtig godt nyt, men også kompliceret nyt. Endnu et værk med et bud på navne, klassifikation og vurdering af "danskhed" skal indpasses i Allearter.dk, hvor der også skal tages hensyn til navne benyttet i andre floraer, på rødlisten, i navneudvalget under Dansk Botanisk Forening m.fl. Den største del af dette arbejde forestås af Peter Wind (Aarhus Universitet).

Det er i øvrigt en stor glæde at kunne konstatere, at de mange fund-data vil tilgå DanBIF og GBIF.

Læs mere på Gyldendals hjemmeside.

Per Hartvig, 2015
Atlas Flora Danica. Dansk Botanisk Forening
Gyldendal. www.gyldendal.dk
3 bind på i alt over 1.500 sider. Vejledende udsalgspris 499,-