18. december 2009

Projekt allearter.dk skudt i gang

2009 markerer 150-året for Darwins ”Arternes oprindelse” - et passende afsæt for projekt allearter.dk, der har til formål at skabe en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v. En sådan samlet oversigt har længe været savnet fra mange sider.

Ved offentliggørelsen af hjemmesiden er godt 40 artsgrupper medtaget og mange flere vil komme til i løbet af de kommende måneder.

Som det fremgår af hjemmesiden vil allearter.dk aldrig kunne blive en endegyldig facitliste til den danske natur, men forhåbentlig et omdrejningspunkt for informationer om den danske biodiversitet, hvor alle interesserede frit kan hente oplysninger – og forhåbentlig også bidrage med supplerende oplysninger, rettelser mv. Hjemmesiden træder stadig sine spæde barneskridt, men vi har valgt at offentliggøre den allerede nu.

Læs annonceringen af allearter.dk.

Projektet varetages af DanBIF, under Statens Naturhistoriske Museum.

God fornøjelse med allearter.dk.

Mvh. Lars Skipper