31. oktober 2014

Allearter-listen implementeret på fugleognatur.dk

ØjneDette er et stort og vigtigt skridt på vej mod en fælles national taxonliste. Det at det nu er den samme liste (stort set) som de mange tusinde øjne rettes imod vil give en unik mulighed for at komme meget nærmere en komplet og korrekt liste.

Men selvfølgelig bliver listen aldrig hverken komplet eller korrekt. Systematikken ændrer sig, nye arter kommer konstant til, nogle arter splittes, andre samles - og hvad der er sandheden er der ofte mange meninger om.

Der vil højst forståeligt være mange sure, frustrerede og forvirrede miner - ikke mindst blandt brugerne af fugleognatur.dk, der ofte har brugt lang tid på at finjustere artslister og vænnet sig til bestemte navne.

I nogle tilfælde vil navnene på endda være mere up-to-date end på allearter.dk. Udover åbenlyse tids- og ressourcemæssige årsager, kan strategiske årsager og personlige hensyn til bidragsydere være grund til dette.

Vi er nødt til at acceptere, at der bliver en periode med kaos, hvor navne vil skifte frem og tilbage på både allearter og fugleognatur.dk, fejl og mangler blive udbedret mv., men på sigt er der en enestående chance for i fællesskab at få løftet hele projektet med en meget omfattende og dynamisk liste over danske dyr, planter og svampe m.m. som resultat.

Mvh. Lars Skipper