11. januar 2016

Over 1.200 algearter tilføjet

I forbindelse med NOVANA-overvågningen, det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø, er der indsamlet og registreret langt over 1.000 arter af alger. Disse er nu føjet til Allearter, der således rummer ca. 1.650 arter af alger. Bortset fra de marine makroalger (som rummer de arter vi i daglig tale kalder tang) er der dog stadig lang vej til en komplet oversigt over danske alger.

Langt de fleste alger er mikroskopiske encellede organismer, og de udgør ikke en naturlig systematisk enhed, men har repræsentanter i flere riger, såvel planteriget som rigerne Chromista, Protozoa og Eubacteria.

Læs mere på infosiden om alger på Allearter.

Referencer:
NOVANA Program - Naturstyrelsen. http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/