Sæksvampe (Ascomycota)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) Allearter.dk rummer ca. 3.255 arter af sæksvampe, hvilket svarer nogenlunde til den anden store svampegruppe, basidiesvampe. Hertil kommer en række underarter, varieteter og former.

Godt en tredjedel af de sæksvampe, der optræder på Allearter.dk er lavdannende (se artsgruppen laver).

I den på Allearter.dk benyttede klassifikation (Foreningen til Svampekundskabens Fremme, 2016) omfatter de danske sæksvampe 13 klasser. Den artsrigeste af disse er Lecanoromycetes (796 arter), der langt overvejende består af lavdannende arter.

1.081 arter (33 %) har dansk navn, hvoraf lidt over halvdelen (585 arter) er lavdannende arter.

Nogle få sæksvampe er marine og lever konstant eller tidvist neddykket i havvand. Også i ferskvand kan sæksvampe træffes, bl.a. gul nøkketunge (Mitrula paludosa), men den altdominerende andel af sæksvampe er terrestriske.

Mange arter lever som parasitter på planter, dyr eller svampe. Arter i ordenen Laboulbeniales lever f.eks. som parasitter på insekter og tusindben, og også arter i slægten snyltekølle (Cordyceps) parasiterer insekter. En lang række arter, de såkaldte lichenicole arter, er parasitter på laver.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Fungi Svamperiget
 Række Ascomycota Sæksvampe

Historisk oversigt

Der foreligger ingen samlet oversigt over danske arter på tryk, men Foreningen til Svampekundskabens Fremme vedligeholder en database over alle danske svampearter (tilgængelig online via Danmarks svampeatlas).

Danmarks svampeatlas omfatter alle grupper, som mykologerne traditionelt har beskæftiget sig med, inkl. ægsporealger (tildigere ægsporesvampe, men nu regnet som en række blandt algerne i Riget Chromista) og svampedyr (tidligere slimsvampe, nu placeret i protozoriget).

Blandt de vigtigste danske værker kan nævnes følgende:

  • I 1874 udkom "Danish Fungi As Represented In The Herbarium Of E. Rostrup" (Lind).
  • I 1959 udkom første bind af en oversigt over resupinate svampe i Danmark, omfattende sæksvampe samt lavere basidiesvampe (Christiansen).

Lind (1874) og flere ældre værker er endnu ikke gennemgået, hvilket er en vanskelig og tidskrævende opgave, pga. den forældede systematik og nomenklatur.

Generelle referencer

  • Christiansen, M.P. 1959. Danish resupinate fungi. Part I. Ascomycetes and Heterobasidiomycetes. Dansk Botanisk Arkiv 19: 1-55.
  • Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af T. Frøslev, J. Heilmann-Clausen, T.S. Jeppesen, C. Lange, T. Læssøe, J.H. Petersen, U. Søchting & J. Vesterholt. Version 23-02-2016. http://www.svampeatlas.dk
  • Lind, J.V.A. 1874. Danish Fungi As Represented In The Herbarium Of E. Rostrup.

Artsspecifikke referencer i databasen