Piskesvampe (Chytridiomycota)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) 26 arter indgår i artslisten på Allearter.dk. 3 klasser er repræsenteret, hhv. Blastocladiomycetes (15 arter), Chytridiomycetes (10 arter) og Monoblepharidomycetes (1 art). Klassen Blastocladiomycetes regnes af mange som en selvstændig række blandt piskesvampene - Blastocladiomycota.

Ingen af arterne har dansk navn. Piskesvampe lever såvel i ferskvand som i fugtigt miljø i jorden og som parasitter på planter.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Fungi Svamperiget
 Række Chytridiomycota Piskesvampe

Historisk oversigt

Ikke meget er publiceret om denne svampegruppe, og her skal blot et enkelt ældre værk nævnes:

  • I 1909 blev der udgivet en omfattende bearbejdelse af ferskvandslevende Phycomyceter, hvilket primært dækker over piskesvampe og ægsporealger (Petersen).

Generelle referencer

  • Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af T. Frøslev, J. Heilmann-Clausen, T.S. Jeppesen, C. Lange, T. Læssøe, J.H. Petersen, U. Søchting & J. Vesterholt. Version 23-02-2016. http://www.svampeatlas.dk
  • Petersen, H.E. 1909. Studier over Ferskvands-Phycomyceter. Botanisk Tidsskrift 29: 345-440.

Artsspecifikke referencer i databasen