Laver (Lichenes)

Artsliste

Laver optræder ikke som selvstændig artsgruppe i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) Listen over laver på Allearter.dk rummer 1.015 arter samt nogle få underarter, varieteter og former. Bemærk at laver også indgår i artsgrupperne sæksvampe og basidiesvampe.
595 arter (59 %) har dansk navn.

Laver er ikke en naturlig afgrænset systematisk enhed, og de indgår ligeledes i artsgrupperne sæksvampe og basidiesvampe. Til den sidste gruppe hører dog blot en lille håndfuld arter, hhv. 3 arter i slægten Lichenomphalia: thallus-lavhat (L. hudsoniana), tørve-lavhat (L. umbellifera), dunet lavhat (L. velutina) samt abrikos-lavkølle (Multiclavula vernalis).

Laver udgør en helt speciel form for livsform, idet de består af to organismer - hhv. en svamp og en grønalge eller sjældnere en cyanobakterie (tidligere blågrønalge). Disse to organismer lever i et symbiotisk forhold. Svampen skaber løv, hvor algen/bakterien kan leve beskyttet og danne næring ved fotosyntese. Til gengæld bidrager algen/bakterien med næring til svampen. Da det er svampen, der danner løvet, og da algen/bakterien ofte er den samme art, navngives laver efter svampen.

For få år siden blev der imidlertid gjort en opsigtsvækkende opdagelse. Det viser sig rent faktisk, at næsten alle såkaldte makrolaver, der udgør hovedparten af verdens lavarter, rummer en tredje partner - en basidiesvamp!

Laver er altovervejende terrestriske. Enkelte arter træffes dog i ferskvand, bl.a. arter i slægten vortelav (Verrucaria). Herudover skal det nævnes at flere arter forekommer på moler, ved klippekyster etc. - på levesteder, der bliver udsat for skift mellem bølgesprøjt og udtørring. Visse arter optræder som parasitter på andre laver, bl.a. arter af vortelav.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

Klassifikation

Se teksten ovenfor.

Historisk oversigt

 • I 1869 publiceredes den første samlede oversigt over danske laver - i Botanisk Tidsskrift (Branth & Rostrup).
 • I 1978 udgav Institut for Sporeplanter en fortegnelse over Danmarks laver (Ramkær).
 • I 1989 udgav Nordisk Lichenologisk Forening en checkliste over danske laver (Alstrup & Søchting).
 • I 2002 udkom Danish Lichen Checklist. Her findes synonymliste og angivelse af udbredelse på distriktsniveau. (Søchting & Alstrup).
 • I 2008 udkom en opdateret version (Ver. 2) af Danish Lichen Checklist. (Søchting & Alstrup).

Herudover skal det nævnes, at Foreningen til Svampekundskabens Fremme vedligeholder en database over alle danske svampearter - heriblandt laver - (tilgængelig online via Danmarks svampeatlas).

Generelle referencer

 • Alstrup, V. & U. Søchting. 1989. Checkliste og status over danmarks laver. Nordisk Lichenologisk Forening. København.
 • -Branth, J.S.D. & E. Rostrup. 1869. Lichenes Daniae eller Danmarks Laver. Botanisk Tidsskrift 3: 127-284.
 • Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af T. Frøslev, J. Heilmann-Clausen, T.S. Jeppesen, C. Lange, T. Læssøe, J.H. Petersen, U. Søchting & J. Vesterholt. Version 23-02-2016. http://www.svampeatlas.dk
 • Ramkær, K. 1978. Fortegnelse over laver angivet fra Danmark med litteraturhenvisninger. Institut for Sporeplanter. København.
 • Søchting, U. & V. Alstrup. 2002. Danish Lichen Checklist. Ver. 1.
 • Søchting, U. & V. Alstrup. 2008. Danish Lichen Checklist. Ver. 2. http://www2.bio.ku.dk/lichens/dkchecklist/