Koblingssvampe (Zygomycota)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) 49 arter optræder på Allearter.dk. Langt den overvejende del af disse tilhører insektskimmelordenen (Entomophthorales) (41 arter). Hertil kommer mugordenen (Mucorales) med 6 arter samt yderligere et par ordener med hver én art.

3 arter (6 %) har dansk navn.

Hovedparten af koblingssvampe er terrestriske, og lever i jord eller på dødt organisk materiale. En del arter optræder som parasitter. Nogle er parasitter på andre svampe eller planter, andre på insekter, bl.a. insektskimmelordenen (Entomophthorales), og enkelte kan optræde som parasitter hos mennesker.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt de få danske navne følger Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

Klasifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Fungi Svamperiget
 Række Zygomycota Koblingssvampe

Historisk oversigt

Der foreligger ingen samlede oversigter over danske koblingssvampe.

Generelle referencer

  • Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af T. Frøslev, J. Heilmann-Clausen, T.S. Jeppesen, C. Lange, T. Læssøe, J.H. Petersen, U. Søchting & J. Vesterholt. Version 23-02-2016. http://www.svampeatlas.dk

Artsspecifikke referencer i databasen