Basidiesvampe (Basidiomycota)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) Allearter.dk rummer  3.236 arter af basidiesvampe, hvilket svarer nogenlunde til den anden store svampegruppe, sæksvampe. Hertil kommer en række underarter, varieteter og former.

Basidiesvampene inddeles i 11 klasser (jf. Foreningen til Svampekundskabens Fremme, 2016). En af disse, Agaricomycetes, omfatter med 2.922 arter over 90 % af arterne.

4 arter er lavdannende og indgår ligeledes i artsgruppen laver, hhv. 3 arter i slægten navlehat (Lichenomphalia) samt abrikos-lavkølle (Multiclavula vernalis).

I modsætning til karplanter er problemstillingen omkring ”danskhed” langt mindre påtrængende for svampenes vedkommende. Kun få arter er indført til landet, heriblandt blækspruttesvamp (Clathrus archeri) og rød stinksvamp (Mutinus ravenelii). En lang række arter er derimod indslæbt til landet med bl.a. haveplanter og træer til skovbrug, men vores viden om dette er meget begrænset.

2.044 arter (63 %) har dansk navn.

Praktisk taget alle basidiesvampe er terrestriske, men i hvert fald 2 arter regnes som marine: Digitatispora marina og Nia vibrissa. Bortset fra enkelte gærsvampe har stort set ingen basidiesvampe tilpasset sig ferskvand.

En del arter optræder som planteparasitter, heriblandt rust- og brandsvampe, og enkelte arter snylter på andre svampe, f.eks. snyltende rørhat (Pseudoboletus parasiticus).

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

I perioden fra 2009-14 er de danske frugtlegemedannende basidiesvampe kortlagt i projekt Danmarks svampeatlas. Atlasprojektet er et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut (Københavns Universitet), Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey. Læs mere på Danmarks svampeatlas.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Fungi Svamperiget
 Række Basidiomycota Basidiesvampe

Historisk oversigt

Der foreligger ingen samlet oversigt over danske arter på tryk, men Foreningen til Svampekundskabens Fremme vedligeholder en database over alle danske svampearter (tilgængelig online via Danmarks svampeatlas).

Danmarks svampeatlas omfatter alle grupper, som mykologerne traditionelt har beskæftiget sig med, inkl. ægsporealger (tidligere ægsporesvampe, men nu regnet som en række blandt algerne i Riget Chromista) og svampedyr (tidligere slimsvampe, nu placeret i protozoriget).

Blandt de vigtigste danske værker kan nævnes følgende:

 • I 1874 udkom "Danish Fungi As Represented In The Herbarium Of E. Rostrup" (Lind).
 • I 1959 udkom første bind af en oversigt over resupinate svampe i Danmark, omfattende sæksvampe samt lavere basidiesvampe (Christiansen).
 • I 1960 udkom andet bind af en oversigt over resupinate svampe i Danmark, omfattende de højere basidiesvampe (Christiansen).
 • I 1977 blev der udgivet en checkliste over hatsvampe, der udgør størstedelen af basidiesvampene (Knudsen).
 • I 1990 publiceredes en felthåndbog med bestemmelsesnøgler - "Danske storsvampe. Basidiesvampe" - den hidtil mest omfattende oversigt. Kun enkelte grupper er udeladt, heriblandt rust- og brandsvampe. (Petersen & Vesterholt).

Lind (1874) og enkelte andre ældre værker er endnu ikke gennemgået, hvilket er en vanskelig og tidskrævende opgave, pga. den forældede systematik og nomenklatur.

Generelle referencer

 • Christiansen, M.P. 1959. Danish resupinate fungi. Part I. Ascomycetes and Heterobasidiomycetes. Dansk Botanisk Arkiv 19: 1-55.
 • Christiansen, M.P. 1960. Danish resupinate fungi. Part II. Homobasidiomycetes. Dansk Botanisk Arkiv 19: 57-388.
 • Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af T. Frøslev, J. Heilmann-Clausen, T.S. Jeppesen, C. Lange, T. Læssøe, J.H. Petersen, U. Søchting & J. Vesterholt. Version 23-02-2016. http://www.svampeatlas.dk
 • Lind, J.V.A. 1874. Danish Fungi As Represented In The Herbarium Of E. Rostrup.
 • Knudsen, H. 1977. Checkliste over Danmarks Hatsvampe. København.
 • Petersen, J. H. & J. Vesterholt (red.). 1990. Danske storsvampe. Basidiesvampe. Gyldendal.

Artsspecifikke referencer i databasen