Mosser (Bryophyta, Marchantiophyta & Anthocerotophyta)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.01.2020) 625 arter optræder på listen over danske mosser. Hertil kommer en række underarter og varieteter.

Mosser udgør 3 rækker i planteriget. Rækken Bryophyta er med 477 arter langt den artsrigeste af disse. Bryophyta omfatter 5 klasser, hvoraf de tre (Bryopsida, Polytrichopsida og Tetraphidopsida) kaldes bladmosser. De øvrige to klasser er tørvemosser (Sphagnopsida) (38 arter) og sortmosser (Andreaeopsida) (2 arter).

Hertil kommer levermosser (Marchantiophyta) med 146 danske arter og hornkapsler (Anthocerotophyta) med blot 2 arter.

Langt den overvejende del af danske mosser har dansk navn – i alt 595 (95 %). Adskillige danske arter lever i ferskvand - såvel arter af tørvemosser (Sphagnopsida) som bladmosser (Bryopsida m.fl.) og levermosser (Marchantiophyta), men langt den overvejende del af de danske arter er terrestriske.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Goldberg (2020).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Plantae Planteriget
 Rækker 1. Bryophyta 1. Bladmosser, tørvemosser, sortmosser
2. Marchantiophyta 2. Levermosser
3. Anthocerotophyta 3. Hornkapsler

Historisk oversigt

 • I 1915 blev der udgivet et værk om danske levermosser, hornkapsler og tørvemosser (Jensen).
 • I 1939 udkom et værk om Skandinaviens bladmosflora af samme forfatter (Jensen).
 • I 1959 udkom en artikel med udbredelseskort over danske bladmosser m.fl. (Holmen (ed.)).
 • I 1969 publiceredes en oversigt over de danske bladmosser m.fl. i Botanisk Tidsskrift (Damsholt et al.).
 • I 1976 udkom ”Den danske mosflora” omhandlende bladmosser (Andersen et al.). Et planlagt bind 2 om levermosser, tørvemosser og hornkapsler blev aldrig publiceret, men foreligger som manuskript (Andersen et al., 1981).
 • I 1997 udkom en checkliste over danske mosser (Mogensen et al.).
 • I 1999 publiceredes version 3 af "Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark" Mogensen et al.).
 • I 2002 blev der udgivet en illustreret flora over nordiske levermosser og hornkapsler (Damsholt).
 • I 2005 udkom den foreløbig seneste version, version 4, af ”Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark” (Mogensen & Goldberg).
 • En oversigt over de resterende danske mosser, udkom i 2008: ”Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008” (Damsholt et al.).
 • I 2014 udarbejdede Irina Goldberg en liste over danske mosser komplet med danske navne, synonymer og klassifikation.
 • Ovennævnte liste er opdateret flere gange af Irina Goldberg - senest i 2020.

De to oversigter, hhv. Mogensen & Goldberg (2005) og Damsholt et al. (2008) kan sammen med andre publikationer downloades på Bryologkredsens hjemmeside.

Generelle referencer

 • Andersen, A.G., D.F. Boesen, K. Holmen, N. Jacobsen, J. Lewinsky et al. 1976. Den danske mosflora I. Bladmosser. Gyldendal.
 • Andersen, A.G., D.F. Boesen, E. Clausen, K. Damsholt, G.S. Mogensen et al. 1981. Den Danske Mosflora II. Upubl.
 • Bryologkredsen. http://www.bryologkredsen.dk/
 • Damsholt, K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.
 • Damsholt, K., I. Goldberg & H. Øllgaard. 2008. Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008. http://www.bryologkredsen.dk/pdf/danlevermos2008.pdf
 • Damsholt, K., K. Holmen & E. Warncke. 1969. A list of the bryophytes of Denmark. Bot. Tidsskrift 65: 163-183.
 • Goldberg, I. 2014. Danske mosser. Upubl.
 • Goldberg, I. 2020. Danske mosser. Upubl.
 • Holmen, K. (ed.). 1959. The distribution maps of bryophytes in Denmark. Bot. Tidskrift 55(2): 77-154.
 • Jensen, C. 1915. Danmarks Mosser. I. Hepaticales, Anthocerotales og Sphagnales. Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag, København & Kristiania.
 • Jensen, C. 1939. Skandinaviens Bladmossflora. Munksgaard, København.
 • Mogensen, G.S. & I. Goldberg. 2005. Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. http://www.bryologkredsen.dk/pdf/danmos4.pdf
 • Mogensen, G.S., G.R. Hansen & H.E. Jensen. 1999. Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark. Version 3. Botanisk Museum, Københavns Universitet.
 • Mogensen, G.S., G.R. Hansen, H.E. Jensen & M.S. Dalsgaard. 1997. Check-list of Danish Mosses. Version 1. Bryophyte Herbarium, Botanical Museum, University of Copenhagen.

Artsspecifikke referencer i databasen