Marine makroalger (Algae part.)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

Listen over marine makroalger på allearter.dk rummer knap 400 arter og dækker bl.a. over arter som vi i daglig tale kalder tang. Alger er ikke en naturlig systematisk enhed og rummer repræsentanter fra flere forskellige riger, såvel planteriget som rigerne Chromista og Protozoa.

Blågrønalger blev også regnet med blandt algerne tidligere, men placeres nu blandt bakterierne under navnet cyanobakterier. Nogle af disse regnes også traditionelt med til makroalgerne, men de udelades her, da bakterier ikke medtages på allearter.dk.

De marine makroalger rummer repræsentanter for de traditionelle grupper rødalger, brunalger, grønalger, gulgrønalger og kransnålalger.

Artslisten og de danske navne følger Nielsen (2005) suppleret med Lundsteen et al. (2008) og Nielsen (2009). Nomenklatur følger primært Nielsen (2005) og systematik primært Catalogue of Life (2009).

Klassifikation

Se teksten ovenfor.

Historisk oversigt

 • I perioderne 1909-31 og 1941-47 blev hhv. de danske rødalger (Rosenvinge) og de danske brunalger (Rosenvinge & Lund) bearbejdet i en række publikationer i det Kongelige Danske Videnskabelige Selskabs Skrifter.
 • I 1968 udkom en samlet fortegnelse over Danmarks salt- og ferskvandslevende alger (Christensen).
 • I 1985 blev der publiceret en oversigt over samtlige marine alger (Christensen et al.).
 • I 2005 udkom en opdateret oversigt over de marine makroalger (Nielsen).

Generelle referencer

 • Catalogue of Life. 2009.
 • Christensen, T. 1968. Fortegnelse over Danmarks salt-og ferskvandsalger.
 • Christensen, T., Koch, C. and Thomsen, H. A. 1985. Distribution of algae in Danish salt and brackish waters. Institut for Sporeplanter, Copenhagen.
 • Lundsteen, S., K. Dahl & O.S. Tendal. 2008. Biodiversity on boulder reefs in central Kattegat. Balance Interim Report No. 15.
 • Nielsen, R. 2005. Danish Seaweeds.
 • Nielsen, R. 2009. Pers. medd.
 • Rosenvinge, L.K. 1909. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part I. Rhodophyceae I (Bangiales and Nemalionales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(1): 1-152.
 • Rosenvinge, L.K. 1918. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part II. Rhodophyceae II (Cryptonemiales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(2): 153-284.
 • Rosenvinge, L.K. 1923-24. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part III. Rhodophyceae III (Ceramiales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(3): 285-487.
 • Rosenvinge, L.K. 1931. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part IV. Rhodophyceae IV (Gigartinales, Rhodymeniales, Nemastomatales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(4): 491-630.
 • Rosenvinge, L.K. and Lund, S. 1941. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Vol. II. Phaeophyceae. I. Ectocarpaceae and Acinetosporaceae. Biol. Skr. 1(4): 1-79.
 • Rosenvinge, L.K. and Lund, S. 1943. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Vol. II. Phaeophyceae. II. Corynophlaeaceae, Chordariaceae, Acrothricaceae, Spermatochnaceae, Sporochnaceae, Desmarestiaceae, Arthrocladiaceae with supplementary comments on Elachistaceae. Biol. Skr. 2(6): 1-59.
 • Rosenvinge, L.K. and Lund, S. 1947. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Vol. II. Phaeophyceae. III. Encoeliaceae, Myriotrichiaceae, Giraudiaceae, Striariaceae, Dictyosiphonaceae, Chordaceae, and Laminariaceae. Biol. Skr., Biol. Skr. 4(5): 1-99.

Artsspecifikke referencer i databasen