Svampedyr (Mycetozoa)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) Allearter.dk rummer 202 arter af svampedyr samt nogle få varieteter. En enkelt art tilhører klassen Protosteliomycetes resten klassen Myxogastrea.

NB: Det skal nævnes, at hjemmesiden Danish Myxomycetes angiver 217 arter fra Danmark (version 24-11-2015).

Svampedyrene, også kaldet slimsvampe, blev tidligere placeret blandt svampene pga. mange ligheder med disse. I dag placeres de i protozoriget. NB: Svampedyrene må ikke forveksles med havsvampene - også kaldet spongier (Porifera), der udgør en række i dyreriget.

16 arter (8 %) har dansk navn.

Svampedyr er langt overvejende terrestriske, men enkelte arter kan træffes i ferskvand - i f.eks. mudder og detritus på bunden af småsøer og bække.

Artsliste, nomenklatur og systematik samt danske navne følger Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Protozoa Protozoriget
 Række Amoebozoa  
 Underrække Mycetozoa Svampedyr

Historisk oversigt

  • I 1803 udkom den første oversigt over Danmarks svampedyr. Den rummede dog en del tvivlsomme arter (Schumacher).
  • I 1888-89 publiceredes en oversigt i Botanisk Tidsskrift (Raunkiær).
  • I 1926 blev der udgivet en opdateret oversigt i Botanisk Tidsskrift (Elliot).
  • I 1963 udkom en oversigt over danske svampedyr i det tysksprogede tidsskrift, Friesia - Nordisk Mykologisk Tidsskrift (Bjørnekær & Klinge).

På hjemmesiden Danish Myxomycetes findes en checkliste over de danske arter af svampedyr. Listen er senest revideret 24.11.2015.

Foreningen til Svampekundskabens Fremme vedligeholder en database over alle danske svampearter samt enkelte andre grupper, der traditionelt har været regnet som svampe, heriblandt svampedyr (tilgængelig online via Danmarks svampeatlas).

For en uddybende historisk oversigt, se Bjørnekær & Klinge (1963).

Generelle referencer

  • Bjørnekær, K. & A.B. Klinge. 1963. Die dänischen Schleimpilze. Myxomycetes daniae. Friesia 7(2): 149A-296.
  • Danish Myxomycetes. http://www.myx.dk/
  • Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af T. Frøslev, J. Heilmann-Clausen, T.S. Jeppesen, C. Lange, T. Læssøe, J.H. Petersen, U. Søchting & J. Vesterholt. Version 23-02-2016. http://www.svampeatlas.dk
  • Elliott, W.T. 1926. Danish Myxomycetes contained in the Botanical Museum of the University of Copenhagen. Botanisk Tidsskrift 39: 357-367. København.
  • Raunkiær, C.C. 1888 (-1889). Myxomycetes Daniae eller Danmarks Slimsvampe. Botanisk Tidsskrift 17: 20-105. København.
  • Schumacher, H.C.F. 1803. Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis. Pars posterior (Il): 1-489. Hafniae.

Artsspecifikke referencer i databasen