Skorpioner (Scorpiones)

Artsliste

Ingen arter regnes (endnu) for danske. Tilfældige indslæbte arter kan ses her.

Introduktion

(02.01.2019). Det er forventeligt, at mindst én art skorpion vil slå sig ned i Danmark på sigt, som det kendes fra bl.a. England. Her har arten "yellow-tailed scorpion" (Euscorpius flavicaudis) haft en forekomst på øen Isle of Sheppy i over 150 år - en bestand, der tæller over 10.000 individer.

Indtil videre kendes mindst tre arter som tilfældigt indslæbte i Danmark: Euscorpius carpathicus, Euscorpius flavicaudis og Euscorpius italicus (Fugleognatur.dk 2018). Nomenklatur og systematik følger GBIF (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Chelicerata Klosaksdyr
 Klasse Arachnida Spindlere
 Orden Scorpiones Skorpioner

Historisk oversigt

Generelle referencer

Artsspecifikke referencer i databasen