Mider (Acari)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(31.03.2020) 899 danske arter af mider er indtil videre registreret på Allearter.dk. 6 ordener er repræsenteret i følge nuværende klassifikation. Af disse er fløjlsmider (Prostigmata) (283 arter) og pansermider (Sarcoptiformes) (242 arter) de mest artsrige. Den uden sammenligning mest kendte danske art, skovflåten (Ixodes ricinus) tilhører ordenen blodmider (Ixodida) (22 arter). Det skal nævnes, at der hersker stor uenighed om systematikken inden for mider.

Miderne skiller sig som den eneste artsgruppe på Allearter.dk ud på infraklasse-niveau. Det skal nævnes, at adskillige arter ikke pt. kan matches med PESI, WoRMS eller GBIF. Flere af disse må formodes at bero på synonymer eller ugyldige taksa.

64 arter (7 %) er pt. forsynet med dansk navn.

De fleste danske arter lever på landjorden. Herudover træffes en del i ferskvand - og nogle få i havvand. De akvatiske arter findes især blandt fløjlsmiderne (Prostigmata), men også blandt f.eks. pansermiderne (Oribatida). Mange arter lever som ektoparasitter på bl.a. insekter, fugle og pattedyr.

Artslisten følger primært Hallas (1978) og Gjelstrup (1978) (pansermider). Nomenklatur og systematik følger primært GBIF (2019). De danske navne følger overvejende Martin (2013).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Chelicerata Klosaksdyr
 Klasse Arachnida Spindlere
 Underklasse Micrura
 Infraklasse Acari Mider

Historisk oversigt

  • I 1978 udkom den hidtil eneste samlede fortegnelse over Danmarks mider - i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Hallas).
  • I samme nummer af Entomologiske Meddelelser blev der bragt en mere detaljeret artsliste for gruppen pansermider (Gjelstrup, 1978).
  • I 1944 udkom et værk om danske galler - heriblandt galler forårsaget af mider (Henriksen & Tuxen, 1944)
  • Det bør også nævnes, at der i 1920 blev udgivet en oversigt over de danske vandmider (Lindblad).

Generelle referencer

  • Gjelstrup, P. 1978. Oversigt over Danmarks pansermider (Acarina, Oribatei). Entomologiske Meddelelser 46: 109-121.
  • Hallas, T.E. 1978. Fortegnelse over danske mider (Acari). Entomologiske Meddelelser 46: 27-45.
  • Henriksen, K.L. & S.L. Tuxen. 1944. Fortegnelse over de danske galler (zoocecidier). E Munksgaard.
  • Lindblad, O. 1920. Süsswasseracarinen aus Dänemark. Det Kongl. Danske Vid. Selsk. Skrifter, naturv. Og math. Afd. 8. Række, VI. København.
  • Martin, J. 2013. Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.

Artsspecifikke referencer i databasen