Trævlemunde (Cephalochordata)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) Kun en enkelt art, lancetfisk (Branchiostoma lanceolatum), er kendt fra Danmark.

Trævlemunde udgør én af 3 underrækker inden for rygstrengsdyrene. De øvrige er hhv. sækdyr og hvirveldyr (fisk, fugle, padder, krybdyr og pattedyr).

Den eneste danske art lever hele livet i havet.

”Artslisten” og det danske navn følger Kirkegaard (1978). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Cephalochordata Trævlemunde

Historisk oversigt

  • Lancetfisken omtales bl.a. i Kirkegaard (1978).

Generelle referencer

  • Kirkegaard, J.B. 1978. Trævlemunde. I: Danmarks Dyreverden, bd. 3 s. 326-328. Rosenkilde og Bagger.

Artsspecifikke referencer i databasen