Slimbændler (Nemertea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(15.01.2019) Der kendes i øjeblikket 30 danske arter af slimbændler, eller nemertiner som de også kaldes. 3 klasser forekommer i Danmark, hvoraf den største, Hoplonemertea, omfatter halvdelen af arterne.

10 arter (33 %) har dansk navn. På nær Prostoma graecense, som lever i ferskvand, er alle danske arter marine.

Artslisten følger Brunberg (1964) med enkelte tilføjelser (Kirkegaard, 1978). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Nemertea Slimbændler

Historisk oversigt

  • Den eneste samlede danske oversigt over danske arter af slimbændler findes i tidsskriftet Ophelia (Brunberg, 1964).
  • I 2010 udkom et bind om slimbændler og stjerneorme i det svenske bogværk Nationalnyckeln (Strand & Sundberg).

Generelle referencer

  • Brunberg, L. 1964. On the nemertean fauna of Danish Waters. Ophelia 1(1): 77-111.
  • Kirkegaard, J.B. 1978. Nemertiner. I: Danmarks dyreverden, bd. 1, s. 123-127. Rosenkilde & Bagger.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Strand, M. & P. Sundberg. 2010. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stjärnmaskar - slemmaskar (Sipuncula - Nemertea). ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Artsspecifikke referencer i databasen