Rundorme (Nematoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) Allearter.dk rummer indtil videre 152 arter, men dette tal formodes at være meget langt fra det reelle antal danske arter. 2 klasser er repræsenteret, hhv. Secernentea (113 arter) og Adenophorea (39 arter).

34 arter (22 %) er pt. forsynet med dansk navn. Rundorme findes overalt - både på landjorden, i havet og i ferske vande - og mange arter er parasitter på dyr eller planter.

Artslisten er meget foreløbig og bygger indtil videre primært på arter angivet fra Danmark på Fauna Europaea (2013), kombineret med en liste over fiskeparasitter udarbejdet af Køie (2009) samt arter angivet af Martin (2013).

Systematik og nomenklatur følger GBIF (2018). De danske navne følger bl.a. Martin (2013) samt Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Nematoda Rundorme

Historisk oversigt

Der foreligger ingen samlet oversigt over kendte danske rundorme. De få eksisterende oversigter dækker kun enkelte grupper, fortrinsvis fritlevende arter, og de fleste er forældede.

Blandt de vigtigste oversigter kan nævnes følgende:

 • I 1911 udkom en artikel i Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening om Danmarks fritlevende nematoder (Ditlevsen).
 • Få år efter, i 1919, fulgte en artikel af samme forfatter - om de marine arter af fritlevende rundorme.
 • I 1925 udkom en artikel i Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter omhandlende de fritlevende arter i ferskvand (Micoletzky).
 • I 1949 blev de fritlevende, landlevende arter bearbejdet i tidsskriftet Natura Jutlandica (Nielsen).
 • I 2009 blev en oversigt over parasitiske arter fra hav- og ferskvandsfisk udarbejdet til Allearter.dk (Køie).

Generelle referencer

 • Ditlevsen, H. 1911. Danish freeliving Nematodes. Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening 63: 213-256.
 • Ditlevsen, H. 1919. Marine free-living nematodes from Danish waters. Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening 70: 147-214.
 • Køie, M. 2009. Nematoda. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.
 • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
 • Martin, J. 2013. Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr. Maj 2013. Upubl.
 • Micoletzky, H. 1925. Die freilebenden Süsswasser- und Moornematoden Dänemarks. K.D. Vid. Selsk. Skr. Nat. og Mat. Afd. 8. Rk. 10, 2.
 • Nielsen, C.O. 1949. Studies on the Soil Microfauna II. The soil inhabiting Nematodes. Natura Jutlandica, bd. 2.

Artsspecifikke referencer i databasen