Ringbærere (Cycliophora)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) 2 arter af ringbærere er kendt fra Danmark, Symbion pandora og Symbion americanus. Sidstnævnte er fundet som parasit på den sekundært introducerede og potentielt invasive amerikanske hummer (Homarus americanus).

En tredje art, der er fundet på danske individer af den europæiske hummer (Homarus gammarus), er i skrivende stund ved at blive beskrevet (R.M. Kristensen, pers. medd., 2016).

Ringbærerne blev først beskrevet i 1995, af de to danske forskere Peter Funch og Reinhardt Møbjerg Kristensen. De første dyr blev dog fundet allerede i 1960'erne af danskeren Tom Fenchel, men dyret blev gemt og glemt under navnet Mysticus enigmaticus. I 1995 stod det dog klart, at der var tale om et helt enestående dyr, der fortjente rang af selvstændig række, og "Mysticus" blev omdøbt til Symbion pandora.

Begge danske arter lever i havet, hvor de snylter på hummere.

Angivelsen af Symbion pandora i Danmark følger Kristensen & Funch (1997). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Cycliophora Ringbærere

Historisk oversigt

  • Symbion pandora findes omtalt i bl.a. Kristensen & Funch (1997) samt Willerslev et al. (1998).

Generelle referencer

  • Kristensen, R.M. & P. Funch. 1997. Jagten på nye dyrerækker. Dyr i natur og museum 14(2): 12-17.
  • Willerslev, E., M.V. Sørensen & A.J. Hansen. 1998. Ringbærerne, en ny dyrerække. Naturens Verden 81: 15-25.

Artsspecifikke referencer i databasen