Mosdyr (Bryozoa)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(15.01.2019) Der optræder 134 arter på listen over mosdyr i Danmark, fordelt på 3 klasser og hele 54 familier. Klassen Gymnolaemata er med 103 arter den suverænt største.

Navnet Ectoprocta benyttes ofte om mosdyr i stedet for Bryozoa.

14 arter (10 %) har dansk navn. Bortset fra nogle få ferskvandslevende arter er de danske arter marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten på Allearter.dk følger Marcus (1950) med supplerende oplysninger fra bl.a. Kirkegaard et al. (1974), Lundsteen et al. (2008) og Orbicon (2010). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019). De få danske navne følger Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Flercellede dyr
 Række Bryozoa Mosdyr

Historisk oversigt

  • I 1877 udkom den første oversigt over mosdyr fundet i Danmark, der dog ikke inkluderede de få ferskvandslevende arter (Winther).
  • I 1940 blev der udgivet et bind om mosdyr i serien Danmarks Fauna (Marcus).
  • I 1950 udkom en artikel i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, som supplement og med enkelte ændringer til ovennævnte (Marcus).

Generelle referencer

  • Kirkegaard, J.B., G.H. Petersen & K.W. Petersen. 1974. Frederikshavns marine Fauna. Artslister og lokalitetsbeskrivelser, 3. rev. udg. Zoologisk Museum. København.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Lundsteen, S., K. Dahl & O.S. Tendal. 2008. Biodiversity on boulder reefs in central Kattegat. Balance Interim Report No. 15.
  • Marcus, E. 1940. Mosdyr. Danmarks Fauna, bd. 46.
  • Marcus, E. 1950. Systematical Remarks of the Bryozoan Fauna of Denmark. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 112: 1-34.
  • Orbicon. 2010. Ferskvandsplankton. Upubl.
  • Winther, G. 1877. Fortegnelse over de i Danmark hidtil fundne Hav-Bryozoer. Naturhistorisk Tidsskrift, 3. række, bd. 11.

Artsspecifikke referencer i databasen