Kradsere (Acanthocephala)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.04.2017) 8 arter af kradsere findes pt. på Allearter.dk. Af disse arter kendes de 3 som parasitter på danske ål. På nær en enkelt art tilhører de alle klassen Palaeacanthocephala.

3 arter (38 %) har dansk navn.

Samtlige danske arter lever som parasitter hele livet. Værterne udgøres af vidt forskellige arter, heriblandt insekter, fisk, fugle og pattedyr - såvel terrestriske som akvatiske med overvægt af sidstnævnte.

Artslisten er primært stykket sammen af oplysninger fra Køie (1988), Buchmann (2009) og Kirkegaard (1978). Systematik og nomenklatur følger GBIF (2019). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014) og Kirkegaard (1978).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Acantocephala Kradsere

Historisk oversigt

  • Kradsere er kun behandlet meget sporadisk i Danmark og der findes ingen samlede oversigter. Gruppen nævnes bl.a. i Kirkegaard (1978).

Generelle referencer

  • Buchmann, K. 2009. Fiskeparasitter i Danmark. Upubl.
  • Kirkegaard, J.B. 1978. Kradsere. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 146-148. Rosenkilde & Bagger.
  • Køie, M. 1988. Parasites in European Eel Anguilla anguilla (L.) from Danish freshwater, brackish and marine Localities. Ophelia 29(2): 93-118.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.

Artsspecifikke referencer i databasen