Igler (Hirudinea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) 15 iglearter optræder på listen over danske arter. Igler optræder såvel i havet som i ferskvand og på landjorden. I Danmark findes dog ingen landlevende arter. De ferskvandslevende arter er ganske godt kendt og tæller 14 arter (Kirkegaard 1985), men de marine arter er dårligt undersøgt. Indtil videre er kun en enkelt art med på listen, men flere vil sandsynligvis kunne føjes til.

Igler hører til klassen sadelorme i rækken ledorme og omfatter de to ordener Rhynchobdellida og Arhynchobdellida. Sadelorme omfatter desuden regnorme samt tubifex og enchytræer m.fl. Bemærk at igler indgår i artsgruppen ledorme.

Artslisten følger Kirkegaard (1985) for de ferskvandslevende arter, suppleret med Kirkegaard (1978). Nomenklatur og systematik følger PESI (2009). De danske navne følger primært Møbjerg & Yde (2001).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Annelida Ledorme
 Klasse Clitellata Sadelorme
 Underklasse Hirudinea Igler

Historisk oversigt

En samlet oversigt over ferskvandslevende danske iglearter findes i følgende referencer:

  • I 1943 udkom en artikel om danske ferskvandsarters biologi og økologi i tidsskriftet Folia Limnologica Scandinavica (Boisen).
  • I 1985 blev der udgivet et bind om ferskvandsigler i serien Danmarks Fauna (Kirkegaard).
  • I 2001 udkom et hæfte, ligeledes om danske ferskvandslevende igler i tidsskriftet Natur og Museum (Møbjerg & Yde).

Den indtil videre eneste medtagne marine art beskrives bl.a. i Kirkegaard (1978).

Generelle referencer

  • Boisen, B.S.A. 1943. Contributions to the ecology and biology of Danish fresh-water leeches ((Hirududinea). Folia Limnologica Scandinavica, No. 2.
  • Kirkegaard, J.B. 1978. I: Danmarks Dyreverden, bd. 2. s. 189-198. Rosenkilde & Bagger.
  • Kirkegaard, J.B. 1985. Ferskvandsigler. Danmarks Fauna, bd. 82.
  • Møbjerg, T. & T. Yde. 2001. Lægeiglen og andre danske igler. Natur og Museum 40 (2).