Hjuldyr (Rotifera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 223 danske arter af hjuldyr optræder på Allearter.dk, alle tilhørende klassen Eurotatoria.

Ingen af arterne har dansk navn. Langt hovedparten af danske hjuldyr lever i ferske vande, en del i fugtig jord eller mos - og nogle få i havet.

Artslisten er udarbejdet af Martin Vinther Sørensen (Statens Naturhistoriske Museum) (2009) suppleret med bl.a. arter meldt via NOVANA (ver. 23.01.2015). Nomenklatur og systematik følger primært PESI (2015).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Rotifera Hjuldyr

Historisk oversigt

  • Der er ikke tidligere udarbejdet en samlet oversigt over Danmarks hjuldyr. Wesenberg-Lunds afhandling (1930) om hjuldyrenes biologi bør dog nævnes, da det er en berømt klassiker.

Generelle referencer

  • NOVANA. 2015. NOVANA-databasen (via L.S. Johansson).
  • Sørensen, M.V. 2009. Rotifera (hjuldyr) i Danmark. Upubl.
  • Wesenberg-Lund, C. 1930. Contributions to the biology of the Rotifera. Part II. The periodicity and sexual periods. D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvidensk. og Mathem.Afd., 9, II.1: 1-230.

Artsspecifikke referencer i databasen