Havbørsteorme (Polychaeta)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(13.11.2019) Listen over danske havbørsteorme rummer 457 arter.

Havbørsteorme udgør en af to klasser af ledorme. Den anden klasse, sadelorme, rummer bl.a. igler og regnorme. Havbørsteorme er den bedst undersøgte og artsrigeste af de to klasser. Bemærk at havbørsteorme indgår i artsgruppen ledorme.

Tungeorme (Echiura) har tidligere været henført til deres egen række i dyreriget, men regnes nu som en underklasse blandt havbørsteormene. Gruppen omfatter 3 danske arter.

36 arter (8 %) har dansk navn.

Artslisten på allearter.dk er udarbejdet af Eibye-Jacobsen (2011). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019) og de danske navne Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Annelida Ledorme
 Klasse Polychaeta Havbørsteorme

Historisk oversigt

  • I 1986 blev den første samlede liste over danske havbørsteorme udarbejdet (Petersen).
  • I hhv. 1992 og 1996 blev der udgivet to bind om havbørsteorme i serien Danmarks Fauna (Kirkegaard).
  • I 2018 udkom et bind om havbørsteorme i den svenske bogserie Nationalnyckeln (Nygren). (NB: Det fremgår desværre ikke, hvilke arter, der er kendt fra dansk territorialfarvand)

Generelle referencer

  • Eibye-Jacobsen, D. 2011. Danske havbørsteorme. Upubl.
  • Kirkegaard, J.B. 1992. Havbørsteorme I. Errantia. Danmarks Fauna, bd. 83.
  • Kirkegaard, J.B. 1996. Havbørsteorme II. Sedentaria. Danmarks Fauna, bd. 86.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Nygren, A. 2018. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ringmaskar: Havsborstmaskar (Annelida: Polychaeta). ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
  • Petersen, M.E. 1986. An annotated checklist of marine Polychaeta (Annelida + Archiannelida) known to occur in or to be expected in Danish waters. Upubl.