Kæbemunde (Gnathostomulida)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) 12 arter af kæbemunde er kendt fra Danmark, fordelt på 6 familier, hvoraf Haplognathiidae med 6 arter er den artsrigeste. Kæbemunde blev først opdaget i 1956, og vores kendskab til deres biodiversitet er derfor stadig begrænset.

Ingen af arterne har dansk navn. Alle danske arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten er udarbejdet af Martin Vinther Sørensen (Statens Naturhistoriske Museum) (2009) - suppleret med R.M. Kristensen (pers. medd., 2016). Nomenklatur følger Sørensen (2009). Systematikken følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Gnathostomulida Kæbemunde

Historisk oversigt

Der foreligger ingen tidligere samlet oversigt over danske arter af kæbemunde.

Generelle referencer

  • Sørensen, M.V. 2009. Gnathostomulida (kæbeorm eller kæbemunde) i Danmark. Upubl.

Artsspecifikke referencer i databasen