Fladorme (Platyhelminthes & Xenacoelomorpha)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) På Allearter.dk indgår 212 danske arter af fladorme. Over 90% af arterne tilhører rækken Platyhelminthes, og blot 6 arter tilhører rækken Xenacoelomorpha. Sidstnævnte rummer de 2 grupper Acoelomorpha, der tidligere blev placeret i Platyhelminthes, og den omstridte Xenoturbellida, der sandsynligvis endnu ikke er påvist fra Danmark.

Der er endnu ikke konsensus om, hvor rækken Xenacoelomorpha hører til i systemet, og indtil videre behandles den sammen med fladormene på Allearter.dk.

Fladormene rummer bl.a. monogene ikter, digene ikter, bændelorme og fimreorme. De blev tidligere placeret i hver deres klasse, men denne inddeling holder ikke længere, og billedet er nu mere komplekst.

Blot 15 arter (7 %) har dansk navn. Ligesom rundorme kan de træffes overalt - både på landjorden, i havet og i ferske vande, og mange arter lever som parasitter på andre dyr.

Artslisten er stykket sammen fra flere forskellige kilder, primært Køie (2009) og Brinkmann (1905). De få danske navne er bl.a. taget fra Kirkegaard (1978) og Køie & Kristiansen (2014). Nomenklatur og systematik følger GBIF (2018).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række 1. Platyhelminthes
2. Xenacoelomorpha

Historisk oversigt

Der foreligger ikke tilnærmelsesvis nogen samlet fortegnelse over danske arter af fladorme.

  • Den vigtigste publikation er en forældet gennemgang af en ret begrænset del - de ” rhabdocøle og acøle Turbellarier” med lidt over 50 arter (Brinkmann, 1905).
  • Herudover kan nævnes, at Marianne Køie (Marinbiologisk Sektion, Københavns Universitet) har udarbejdet en liste til Allearter.dk over kendte fiskeparasitter inden for gruppen Digenea - en underklasse til Trematoda. Listen rummer godt 90 arter.

Generelle referencer

  • Brinkmann, A. 1905. Studier over Danmarks rhabdocøle og acøle Turbellarier. Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 58: 1-160.
  • Kirkegaard, J.B. 1978. Fladorme. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 101-123. Rosenkilde & Bagger.
  • Køie, M. 2009. Platyhelminthes - Digenea. Marine and Freshwater Fishes. Upubl.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.

Artsspecifikke referencer i databasen