Bjørnedyr (Tardigrada)

Artsliste

Endnu ikke udarbejdet.

Introduktion

(27.04.2017) De få artikler m.v. omhandlende danske arter af bjørnedyr er utidssvarende og fejlbehæftede, og en artsliste findes endnu ikke på Allearter.dk. Der har været et par tiltag til at få gennemgået de danske samlinger de senere år, men en registrering er endnu ikke gennemført.

Ca. 110 arter af bjørnedyr indgår i samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum, der bl.a. omfatter svenskeren Thulins typesamling. Herudover indsamlede tyskerne Richters og Marcus bjørnedyr i Danmark i hhv. 1908 og 1928 - disse indsamlinger er imidlertid ikke tilgået danske museer (R.M. Kristensen, pers. medd., 2016).

Bjørnedyrene har indtaget såvel havet, som ferskvand og landjorden. På landjorden lever de dog på meget fugtige steder i mospuder eller i fugtig jord.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Tardigrada Bjørnedyr

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt samlet oversigt over danske bjørnedyr, hvor blot 14 danske arter nævnes (Hallas, 1969).
  • Herudover skal blot nævnes en artikel baseret på en undersøgelse af bjørnedyr i en dansk skovbund fra 1972 (Hallas & Yeates).

Generelle referencer

  • Hallas, T.E. 1969. Danmarks tardigrader. Natur og Museum 13 (4).
  • Hallas, T. E. & G.W. Yeates, 1972. Tardigrada of the soil and litter of a Danish beech forest, Pedobiologia, bd.12, pp. 287-304.