Vandlopper (Copepoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(14.01.2019) 172 danske arter optræder på Allearter.dk. De placeres i 5 forskellige ordener, hvoraf de artsrigeste er Cyclopoida (64 arter) og Siphonostomatoida (61 arter). Førstnævnte omfatter bl.a. de enøjede Cyclops.

Vandlopper udgør en underklasse i krebsdyrklassen Hexanauplia, der i Danmark desuden omfatter rankefødder (Thecostraca).

7 arter (4 %) arterne har dansk navn. Vandlopper træffes både i ferske vande og i havet - med en overvægt af marine arter. Mange arter af vandlopper er parasitter - især på fisk, men også på flere andre dyregrupper.

Artslisten er stykket sammen fra flere kilder, primært Jensen (1905) og samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum (2009). Nomenklatur og systematik følger primært WoRMS (2019). De danske navne følger primært Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Hexanauplia
 Underklasse Copepoda Vandlopper

Historisk oversigt

Der foreligger enkelte samlede fortegnelser over de ferskvandslevende arter i Danmark, men de marine arter er kun sporadisk behandlet i litteraturen.

  • I 1863 udkom den første oversigt over ferskvandslevende arter (Sars)
  • I 1905 udkom en faunistisk fortegnelse over ferskvandsarter (Jensen).
  • I 1980 udkom ”Kräftdjur” - en oversigt over samtlige kendte arter af nordiske arter af krebsdyr (Enckell). Desværre fremgår det ikke for de marine arters vedkommende, hvorvidt de er taget i dansk territorium eller ej.

Generelle referencer

  • Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Signum, Lund.
  • Jensen, S. 1905. Faunistisk Fortegnelse over de danske Ferskvands-Copepoder. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 111-125.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Sars, G.O. 1863. Oversigt af de indenlandske Ferskvandscopepoder. Forhandl. i Vidensk. Selskabet i Christiania. S. 212.
  • Statens Naturhistoriske Museum. 2009. Crustacea species list at the Zoological Museum, University of Copenhagen. https://zoologi.snm.ku.dk/english/collections/invertebrates/collection_databases/crustacea/crustacea_non_types/

Artsspecifikke referencer i databasen