Tibenede krebsdyr (Decapoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(15.01.2019) 86 danske arter indgår i Allearter-databasen. Tibenede krebsdyr rummer de største og mest markante arter af krebsdyr i Danmark: krabber, hummere, languster, flodkrebs, eremitkrebs og rejer. De største grupper er krabber (Brachyura) (30 arter) samt rejer (Caridea) (28 arter).

43 arter (49 %) har dansk navn. Hovedparten af de danske arter lever i havet. Undtaget herfra er flodkrebs (Astacus astacus) samt de indslæbte galizisk sumpkrebs (A. leptodactylus) og signalkrebs (Pacifastacus leniusculus).

Artslisten følger Stephensen (1910), suppleret med oplysninger fra bl.a. samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum (2009), Poulsen (1941), Wolff (2002) samt Fauna Europaea (2009). Systematik og nomenklatur følger primært WoRMS (2019). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014) med enkelte tilføjelser, bl.a. Wolff (2002).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Malacostraca Storkrebs
 Orden Decapoda Tibenede krebsdyr

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt og meget forældet samlet fortegnelse på dansk (Stephensen 1910).

Generelle referencer

  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Poulsen, E.M. 1941. On the occurrence of the Thalassinidea in Danish Waters. Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 104: 207-239.
  • Statens Naturhistoriske Museum. 2009. Crustacea species list at the Zoological Museum, University of Copenhagen. https://zoologi.snm.ku.dk/english/collections/invertebrates/collection_databases/crustacea/crustacea_non_types/
  • Stephensen, K. 1910. Skjoldkrebs. Storkrebs I. Danmarks Fauna, bd. 9.
  • Wolff, T. 2002. To krabber, Dromia personata og Paramola cuvieri, nye for Danmark, en krabbe under mulig udbredelse mod Danmark samt mudderkrebsen Axius nodulosus. Flora og Fauna 108(4): 87-94.

Artsspecifikke referencer i databasen