Phyllocarida

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) Kun en enkelt art, Nebalia bipes, er kendt fra danske farvande, tilhørende familien Nebaliidae. Arten er marin og tilbringer hele livet i havet.

Forekomsten af N. bipes i Danmark følger Statens Naturhistoriske Museum (2009). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Malacostraca Storkrebs
 Underklasse Phyllocarida

Historisk oversigt

  • Phyllocarida indgår ikke i oversigten over storkrebs i serien Danmarks Fauna (Stephensen, 1910), da gruppen først siden hen er registreret i Danmark. Nogle enkelte fund af Nebalia bipes i danske farvande indgår i samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum (2009), men fundene er tilsyneladende ikke publiceret (?). N. bipes er bl.a. beskrevet i Enckell (1980), der omfatter samtlige kendte nordiske krebsdyrarter.

Generelle referencer

  • Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Signum, Lund.
  • Statens Naturhistoriske Museum. 2009. Crustacea species list at the Zoological Museum, University of Copenhagen. https://zoologi.snm.ku.dk/english/collections/invertebrates/collection_databases/crustacea/crustacea_non_types/
  • Stephensen, K. 1910. Skjoldkrebs. Storkrebs I. Danmarks Fauna, bd. 9.

Artsspecifikke referencer i databasen