Karpelus (Branchiura)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(14.01.2019) Blot en enkelt art, karpelus (Argulus foliaceus), kendes med sikkerhed fra Danmark, tilhørende familien Argulidae.

Den danske art lever delvist som ektoparasit på ferskvandsfisk, men kan også træffes fritlevende.

”Artslisten” følger Røen (1995). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Ichthyostraca
 Underklasse Branchiura Karpelus

Historisk oversigt

    • Den danske art er bl.a. beskrevet i Danmarks Fauna (Røen, 1995).

Generelle referencer

  • Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Signum, Lund.
  • Røen, U.I. 1995. Gællefødder og Karpelus. Danmarks Fauna, bd. 85.

Artsspecifikke referencer i databasen