Gællefødder (Branchiopoda) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Krebsdyr > Gællefødder (Branchiop...

Gællefødder (Branchiopoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(06.03.2018) Allearter.dk rummer 111 danske arter. 2 arter tilhører ordenen damrokker (Notostraca) og ligeledes 2 arter tilhører ordenen ferejer (Anostraca). Resten placeres i ordenen (Diplostraca), der igen inddeles i underordenen muslingskalkrebs (Laevicaudata), med blot en enkelt art, og dafnier (Cladocera) med 106 arter.

De 5 danske arter af damrokker, ferejer og muslingekrebs har dansk navn, og i 2018 er hovedparten af dafnie-arterne forsynet med dansk navn (samlet set har 91 % af arterne dansk navn).

Alle arter er rent akvatiske. Ferejer og damrokker lever i udtørrende pytter med ferskvand. Blandt dafnierne træffes enkelte arter i havet, men langt hovedparten af arterne lever i ferskvand.

Artslisten følger Røen (1995) med enkelte tilføjelser. Nomenklatur og systematik følger primært WoRMS (2015). De danske navne følger dels Petersen (2018) (dafnier) og dels Fugleognatur.dk (damrokker, ferejer og muslingeskalkrebs).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Branchiopoda Gællefødder

Historisk oversigt

  • Allerede i 1867 udkom en oversigt over de danske dafnier - med en efterskrift i 1868 - i Naturhistorisk Tidsskrift (Müller).
  • Af samme forfatter udkom få år efter en opdateret oversigt - inklusive de øvrige grupper af gællefødder (Müller, 1873).
  • I 1929 udkom en gennemgang af dafnier i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Berg).
  • I 1995 udkom en opdateret gennemgang af samtlige danske arter af gællefødder (samt flere forventelige arter), i serien Danmarks Fauna (Røen).

Herudover bør det nævnes, at C. Wesenberg-Lund udgav flere mere generelle værker om plankton i ferske vande, i den første halvdel af 1900-tallet.

Generelle referencer

  • Berg, K. 1929. A faunistic and biological study of Danish Cladocera. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 88: 31-111.
  • Müller, P.E. 1867. Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidsskr. III, 5: 53-240.
  • Müller, P.E. 1868. Efterskrift til Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidsskr. III, 5: 355-356.
  • Müller, P.E. 1873. De i Danmark hidtil fundne Phyllopoder. Naturhist. Tidsskr. III, 5: 565-570.
  • Petersen, F. 2018. Danske navne på danske dafnier. Upubl. (excel-fil).
  • Røen, U.I. 1995. Gællefødder og Karpelus. Danmarks Fauna, bd. 85.

Artsspecifikke referencer i databasen