Viftevinger (Strepsiptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.04.2017) 6 arter af denne insektorden kendes i Danmark. De 4 tilhører familien Stylopidae - de øvrige hver deres familie: Elenchidae og Halictophagidae.

Der er ikke konsensus om den systematiske placering af viftevinger, men nyere fylogenetiske studier underbygger teorien om, at deres nærmeste slægtninge er biller - trods deres stærkt afvigende udseende og levevis.

Ingen af arterne har dansk navn.

Alle 6 danske arter er terrestriske. Larverne såvel som de voksne larvelignende hunner lever som parasitter på arter af bier, hvepse eller cikader. Hannerne er fritflyvende.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger Nielsen et al. (2014) suppleret med arten Halictophagus curtisi.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Strepsiptera Viftevinger

Historisk oversigt

  • Viftevingerne er omtalt i bl.a. Jensen (1971 & 1984), Arevad (1978) samt Nielsen & Skipper (2010).
  • I 2014 udkom en artikel i Entomologiske Meddelelser med en kort gennemgang af de 2 kendte samt 3 nye danske arter (Nielsen et al., 2014).

Generelle referencer

  • Arevad, K. 1978. Viftevinger. I: Danmarks dyreverden, bd. 3 s. 85-86. Rosenkilde & Bagger.
  • Jensen, O. 1971. Iagttagelser over en koloni af stylopiserede bier, Andrena vaga Panz., i Nordsjælland (Strepsiptera & Hymenoptera, Apidae). Entomologiske Meddelelser 39: 90-95.
  • Jensen, O. 1984. Viftevinger (Strepsiptera). I: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. Entomologiske Meddelelser 51: 45-47.
  • Nielsen, O.F. & L. Skipper. 2010. Viftevinger - en lidet kendt insektgruppe. Gejrfuglen 46(1): 19-24.
  • Nielsen, O.F., L. Skipper & H.B. Madsen. 2014. Status over de danske viftevinger og deres værter (Strepsiptera, Hymenoptera og Hemiptera). Entomologiske Meddelelser 82: 13-24.

Artsspecifikke referencer i databasen