Vårfluer (Trichoptera) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Insekter m.m. > Vårfluer (Trichoptera)

Vårfluer (Trichoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.04.2017) Der kendes 171 arter af vårfluer i Danmark. De repræsenterer 20 familier, hvoraf Limnephilidae med 59 arter er den suverænt største. Vårfluernes nærmeste slægtninge er sommerfuglene.

Blot en enkelt art, stor spiralvårflue (Phryganea grandis) er pt. forsynet med dansk navn. Alle arter tilbringer larvestadiet i vand - på nær en enkelt - Enoicyla pusilla. De voksne lever på land. Efter tovinger og biller er de den artsrigeste insektgruppe i ferskvand.

Artslisten følger Wiberg-Larsen (2010), suppleret med Hydropsyche bulgaromanorum. Nomenklatur og systematik følger ligeledes Wiberg-Larsen (2010).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Trichoptera Vårfluer

Historisk oversigt

  • I 1916 blev den første samlede fortegnelse over danske vårfluer udgivet, i serien Danmarks Fauna (Esben-Petersen).
  • I 1933 blev et tillæg til ovennævnte udgivet i tidsskriftet Flora og fauna (Esben-Petersen).
  • I 1987 udkom en opdateret checkliste over NV-Europas vårfluer (Andersen & Wiberg-Larsen).
  • I 1996 publiceredes en oversigt i "Aquatic Insects of North Europe" (Solem & Gullefors).
  • I 2010 udkom en opdateret oversigt med distriktsangivelser i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Wiberg-Larsen).

Generelle referencer

  • Andersen, T. & P. Wiberg-Larsen. 1987. Revised check-list of NW European Trichoptera. Entomologica Scandinavica 18: 165-184.
  • Esben-Petersen, P. 1916. Vårfluer. Danmarks Fauna, bd. 19.
  • Esben-Petersen, P. 1933. Tillæg til fortegnelse over Danmarks vaarfluer. Flora og fauna 39: 91.
  • Solem, J.O. & Gullefors, B. 1996. Trichoptera, Caddisflies. I: Nilsson, A. (ed.). Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Volume 1: 223-255. Apollo Books.
  • Wiberg-Larsen, P. 2010. Oversigt over de danske vårfluer (Trichoptera) - og deres regionale udbredelse. Entomologiske Meddelelser 78: 3-20.

Artsspecifikke referencer i databasen