Tovinger (Diptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(31.03.2020) Tovinger udgør sammen med årevinger og biller de artsrigeste ordener i dyreriget i Danmark. 5.086 danske arter indgår i Allearter-databasen. Tovinger inddeles i de 2 underordener fluer (Brachycera) (3.356 arter) og myg (Nematocera) (1.730 arter). De nærmeste slægtninge til tovinger (fluer og myg) er skorpionfluer og lopper.

Fluerne har traditionelt været inddelt i de 2 grupper ”Orthorrhapha” og ”Cyclorrhapha”, der af og til anerkendes som infraordener - i andre tilfælde som grupper uden taksonomisk rang.

På nær alle rovfluer (Asilidae) og langt hovedparten af svirrefluer (Syrphidae) er kun få arter i enkelte familier navngivet på dansk - i alt 480 arter (9 %) af de danske tovingearter.

Af de lidt over 100 familier af tovinger i Danmark har mindst 24 repræsentanter, der kan betragtes som akvatiske i larvestadiet. Samlet set drejer det sig om i størrelsesordenen 700-800 arter - eller ca. 15 % af de danske arter. De voksne dyr lever alle på land.

Adskillige familier lever helt eller delvist som parasitter på en lang række forskellige værter - fra insekter, edderkopper og snegle til fugle og pattedyr. Langt de fleste er parasitter i larvestadiet, men bl.a. lusefluer (Hippoboscidae) og flagermusefluer (Nycteribiidae) er parasitter i voksenstadiet.

Blandt de mange familier med snyltere i larvestadiet kan nævnes: snyltefluer (Tachinidae), spyfluer (Calliphoridae), bremser (Oestridae), rovfluer (Asilidae), humlefluer (Bombylidae) og øjefluer (Pipunculidae). Hertil kommer blodsugere som stikmyg (Culicidae) og klæger (Tabanidae).

Svirrefluer er den suverænt mest velundersøgte familie af tovinger og behandles særskilt.


Artslisten på Allearter.dk er stykket sammen fra en række forskellige kilder. Det bør pointeres, at artslisterne for de enkelte familier er af yderst forskellig kvalitet og aktualitet.

Den primære reference er Petersen & Meier (2001), men for en del familier følges Fauna Europaea (2009). For de familier, hvor der findes publikationer af nyere dato (efter 2001) eller hvor der findes ekspertise vedrørende danske arter, er disse konsulteret. Valget af referencer er foretaget under kyndig vejledning af Thomas Pape (Statens Naturhistoriske Museum).

For en oversigt over de primære referencer til de enkelte familier, se her.                     

Systematik og nomenklatur følger primært Fauna Europaea (2009). De danske navne på familier følger Petersen & Meier (2001), og danske artsnavne er primært taget fra Jørgensen (2001).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Diptera Tovinger

Historisk oversigt

Samlede oversigter

I perioden 1842-60 udkom i alt 14 bind i værket Diptera Scandinaviæ, der tilsammen rummede en komplet liste over de på daværende tidspunkt kendte danske tovinger (1.439 arter) (Zetterstedt). Først næsten 150 år senere, i 2001, udkom en opdateret checkliste over danske tovinger, i tidsskriftet Steenstrupia (Petersen & Meier).

Oversigter over enkelte grupper af tovinger (primært på familieniveau eller derover)

 • En samlet oversigt over danske tovinger blev påbegyndt i 1839 (Stæger 1839a; 1839b), men kun enkelte familier nåede at blive publiceret.
 • I perioden 1907-27 forfattede Lundbech 7 bind i serien Diptera Danica.
 • I serien Danmarks Fauna er en række familier af tovinger behandlet i perioden 1925-1965*.
 • I nyere tid (1973-2005) er flere familier bearbejdet i serien Fauna Entomologica Scandinavica*.
 • Også i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser er flere familier bearbejdet*.

*Se detaljeret litteraturliste her

I Entomologiske Meddelelser findes desuden en detaljeret oversigt over bestemmelsesværker, håndbøger m.v. til de enkelte familier af tovinger (Michelsen & Nielsen, 1984).

Entomologisk Forenings hjemmeside findes et indeks over artikler i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser fra 1887-1999 ligeledes med fokus på de enkelte familier. Et tilsvarende indeks over tidsskriftet Flora og Fauna fra 1892-1994 kan findes på hjemmesiden for Jydsk Naturhistorisk Forening.

I Petersen & Meier (2001) findes yderligere referencer for en del familier.

Generelle referencer

 • Jørgensen, J. 2001. Danske og videnskabelige navne for hvirvelløse skadedyr og nyttedyr på dyrkede planter og planteprodukter. DSR Forlag.
 • Lundbech, W. 1907. Stratiomyiidae, Xylophagidae, Coenomyiidae, Tabanidae, Leptididae, Acroceridae. Diptera Danica 1. Copenhagen.
 • Lundbech, W. 1908. Asilidae, Bombylidae, Therevidae, Scenopenidae. Diptera Danica 2. Copenhagen.
 • Lundbech, W. 1910. Empididae. Diptera Danica 3. Copenhagen.
 • Lundbech, W. 1912. Dolichopodidae. Diptera Danica 4. Copenhagen.
 • Lundbech, W. 1916. Lonchopteridae, Syrphidae. Diptera Danica 5. Copenhagen.
 • Lundbech, W. 1922. Pipunculidae, Phoridae. Diptera Danica 6. Copenhagen.
 • Lundbech, W. 1927. Platypezidae, Tachinidae. Diptera Danica 7. Copenhagen.
 • Michelsen, V. & B.O. Nielsen. 1984. Tovinger (Fluer og Myg) (Diptera). I: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. Entomologiske Meddelelser 51: 71-78.
 • Petersen, F.T. & R. Meier (eds.). 2001. A preliminary list of the Diptera of Denmark. Steenstrupia 26: 119-276.
 • Stæger, R.C. 1839a. Systematisk fortegnelse over de i Danmark hidtil fundne Diptera. Naturhistorisk Tidsskrift 2: 549-600.
 • Stæger, R.C. 1839b. Systematisk fortegnelse over de i Danmark hidtil fundne Diptera (fortsat). Naturhistorisk Tidsskrift 3: 1-58.
 • Zetterstedt, J.W. 1842-60. Diptera Scandinaviæ disposita et descripta. Tomus I-XIV. Officina Liundbergiana, Lund.

Artsspecifikke referencer i databasen