Tæger (Heteroptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 557 arter optræder på listen over danske tæger, fordelt på 41 vandtæger, 18 damtæger og 498 landtæger. Hertil kommer nogle få tilfæIdigt indslæbte arter. Tæger er den artsrigeste gruppe af næbmunde - skarpt forfulgt af bladlus.

Blomstertægerne (Miridae) er med 218 arter den suverænt største familie og rummer godt 40 % af de danske tægearter. Herefter følger frøtæger (Lygaeidae*) (78 arter), bugsvømmere (Corixidae) (31 arter), egentlige bredtæger (Pentatomidae) (31 arter) og bladlustæger (Anthocoridae) (30 arter).

*Frøtægerne er for nylig opsplittet i en række familier, hvor af 8 er repræsenteret i Danmark. Det danske navn "frøtæger" vil blive benyttet om alle disse familier.

Tægerne udgør sammen med cikader og plantelus (bladlus, bladlopper, skjoldlus og mellus) insektordenen næbmunde. Tæger inddeles ofte i vand- dam- og landtæger, men disse grupper udgør ikke systematisk afgrænsede enheder.

236 arter (42 %) har dansk navn.

Gruppen rummer 41 familier i Danmark, hvoraf de 6 lever i vand (vandtæger), de 4 på vandoverfladen (damtæger) og de øvrige 31 på land (landtæger). Hos vandtægerne og damtægerne lever såvel nymfer som voksne i eller på vandet. En enkelt familie, væggelus (Cimicidae) optræder som parasitter.

Artslisten og de danske navne følger Skipper & Tolsgaard (2013) med enkelte tilføjelser og ændringer - for bredtæger, randtæger og ildtæger dog Nielsen & Skipper (2015) og for frøtæger Skipper & Nielsen (2018). Nomenklatur og systematik følger Hoffmann (2016) med enkelte undtagelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hemiptera Næbmunde
 Underorden Heteroptera Tæger

Historisk oversigt

 • Den første samlede oversigt over danske tæger blev udgivet i 1869 med tillæg i hhv. 1870, 1871 & 1872 (Schiødte). 314 arter blev omtalt.
 • Den næste fortegnelse udkom i 1912 i serien Danmarks Fauna (Jensen-Haarup). 382 arter.
 • I 1974 publiceredes den næste oversigt, i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Andersen & Gaun). 489 arter.
 • I 2013 udkom bind 12 i serien Danmarks Dyreliv omhandlende blomstertæger, men med en opdateret oversigt over samtlige danske tæger (Skipper & Tolsgaard). 539 arter.

Generelle referencer

 • Andersen, N.M. & S. Gaun. 1974. Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera-Heteroptera). Entomologiske Meddelelser 42: 113-134.
 • Hoffmann, H.J. 2016. Artenliste der in Deutschland vorkommenden Wanzen-Arten (Heteroptera). (Version feb. 2016). http://www.heteropteron.de/
 • Jensen-Haarup, A.C. 1912. Tæger. Danmarks Fauna, bd. 12.
 • Nielsen, O.F. & L. Skipper. 2015. Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger. Danmarks Dyreliv, bd. 13. Apollo Booksellers.
 • Schiødte, J.C. 1869. Fortegnelse over de i Danmark levende Tæger. Naturhistorisk Tidsskrift 3(6): 161-231.
 • Schiødte, J.C. 1870. Tillæg til fortegnelsen over de i Danmark levende Tæger. Naturhistorisk Tidsskrift 3(6): 399-401.
 • Schiødte, J.C. 1871. Tillæg til fortegnelsen over de i Danmark levende Tæger. Naturhistorisk Tidsskrift 3(7): 540.
 • Schiødte, J.C. 1872. Tillæg til fortegnelsen over de i Danmark levende Tæger. Naturhistorisk Tidsskrift 3(8): 480-481.
 • Skipper, L. & O.F. Nielsen. 2018. Danmarks frøtæger. Danmarks Dyreliv, bd. 14. Apollo Booksellers.
 • Skipper, L. & S. Tolsgaard. 2013. Danmarks tæger - en oversigt. I: Skipper, L. Danmarks blomstertæger. Danmarks Dyreliv, bd.12. Apollo Booksellers.

Artsspecifikke referencer i databasen