Dagsommerfugle (Lepidoptera part.)

Introduktion

(01.05.2017) 99 arter findes på listen over danske dagsommerfugle, der udgør en del af artsgruppen sommerfugle (Lepidoptera).

Sommerfugle inddeles ofte i dagsommerfugle (Rhopalocera) og natsommerfugle (Heterocera), men det afspejler en praktisk, traditionel inddeling og er ikke udtryk for naturlige systematiske enheder.

Systematisk udgør dagsommerfuglene overfamilien Papilionoidea. Indtil for nylig blev bredpanderne placeret i overfamilien Hesperioidea.

Alle danske arter (100 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artsliste, systematik og nomenklatur følger Karsholt & Nielsen (2013). De danske navne følger Breiting et al (2001) med enkelte tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Lepidoptera Sommerfugle
 Overfamilie Papilionoidea

Historisk oversigt

Dagsommerfugle er den bedst undersøgte insektgruppe, og der foreligger adskillige oversigter over danske arter. Dagsommerfugle er ofte behandlet sammen med en del større natsværmere under betegnelsen storsommerfugle (Macrolepidoptera) - modsat småsommerfuglene (Microlepidoptera). Denne inddeling er imidlertid, ligesom dagsommerfugle/natsommerfugle, ikke udtryk for en naturlig systematisk inddeling.

NB: Oversigt ikke udarbejdet.

Generelle referencer

  • Breiting, S., J. Jørgensen, K. Schnack & B. Troen 2001. Danske navne på danske sommerfugle. Upubl.
  • Karsholt, O & P.S. Nielsen. 2013. Revideret fortegnelse over Danmarks sommerfugle. Lepidopterologisk Forening.