Sommerfugle (Lepidoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 2.590 danske sommerfuglearter optræder på Allearter.dk. Hertil kommer en række tilfældigt indslæbte arter. Med den pt. benyttede systematik rummer ordenen 71 familier. 6 af disse omfatter de arter vi kalder dagsommerfugle (99 arter) og som blot udgør én af 27 overfamilier (Papilionoidea).

Dagsommerfugle og natsommerfugle behandles ofte adskilt i litteraturen, men det afspejler mere en traditionel opdeling end en egentlig systematisk opdeling. På samme måde skelnes der ofte mellem storsommerfugle (”Macrolepidoptera” - eller blot macros) og småsommerfugle (”Microlepidoptera” eller micros).

På allearter.dk behandles Dagsommerfugle på en særskilt info-side.

Storsommerfuglene omfatter ud over dagsommerfuglene primært de 3 overfamilier Bombycoidea (aftensværmere (Sphingidae) m.fl. - 22 arter), Noctuoidea (ugler m.fl. - 511 arter) og Geometroidea (målere (Geometridae) - 310 arter).

Småsommerfuglene rummer bl.a. køllesværmere (Zygaenidae), glassværmere (Sesiidae) og viklere (Tortricidae), primitive grupper som ursommerfugle (Micropterigidae) og urminérmøl (Eriocraniidae) samt en række familier, hvis danske navn indbefatter ”møl”, heriblandt de ægte møl (Tineidae).

Den seneste oversigt (Karsholt & Nielsen, 2013) omfatter i alt 2.654 arter. Af disse regnes de 2.549 som naturligt hjemmehørende og 80 som indslæbte. Herudover angives 25 arter som såkaldte observationsarter fordelt på 14 faunistiske og 11 taksonomiske observationsarter. Disse arter afventer afklaring med hensyn til hhv. forekomst i Danmark og taksonomisk udredning.

Lidt over halvdelen af arterne på Allearter.dk er forsynet med dansk navn (1.458 arter - 56 %). Det er imidlertid meget tiltrængt med en samlet kritisk ekspertgennemgang af navnene på natsommerfuglene, der i skrivende stund primært udgøres af en utilfredsstillende blanding af navne fra Projekt Danske Dyrenavne (Breiting et al. 2001 - upubl.) samt bogen ”Danmarks sommerfugle” (Top-Jensen & Fibiger, 2009).

5 arter tilbringer larvestadiet i vand. Nogle hunner hos en af disse, vandmøl (Acentria ephemerella), er vingeløse og træffes svømmende på vandoverfladen. Alle andre danske arter lever på land.

Artsliste, systematik og nomenklatur følger Karsholt & Nielsen (2013) suppleret med opdateringer i tidsskrifterne Lepidoptera og Entomologiske Meddelelser. Som nævnt i underafsnittet ”Danske arter” følger de danske navne primært Breiting et al (2001 - upubl.), suppleret med især Top-Jensen & Fibiger (2009).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Lepidoptera Sommerfugle

Historisk oversigt

Sommerfugle hører sammen med billerne til de suverænt mest gennem-bearbejdede grupper af insekter i Danmark, og der foreligger en lang række af komplette fortegnelser og tillæg. Herudover findes talrige bearbejdelser af enkelte familier.

Inden for de seneste 40 år er der udgivet 4 kataloger med komplette artslister over danske sommerfugle:

 • ”Det orange katalog” (Karsholt & Nielsen, 1976)
 • ”Det blå katalog” (Schnack, 1985)
 • ”Det grønne katalog” (Karsholt & Nielsen, 1998)
 • ”Det blågrønne katalog” (Karsholt & Nielsen, 2013)

Herudover foreligger en række tidligere samlede oversigter samt adskillige værker, der beskriver større eller mindre grupper. En oversigt over disse er ikke udarbejdet, men der kan bl.a. nævnes en række bind i serien Danmarks Fauna (bind 4, 7, 13, 17, 21, 48, 52 og 61).

Endelig skal bogen ”Danske dagsommerfugle” (Stoltze, 1996) nævnes - udarbejdet på grundlag af resultaterne fra Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle.

Generelle referencer

 • Breiting, S., J. Jørgensen, K. Schnack & B. Troen. 2001. Danske navne på danske sommerfugle. Projekt Danske Dyrenavne. Upubl.
 • Karsholt, O. & E.S. Nielsen. 1976. Systematisk Fortegnelse over Danmarks sommerfugle (Catalogue of the Lepidoptera of Denmark). Klampenborg.
 • Karsholt, O. & P.S. Nielsen. 1998. Revideret Katalog over de Danske Sommerfugle. København.
 • Karsholt, O. & P.S. Nielsen. 2013. Revideret fortegnelse over Danmarks sommerfugle. Lepidopterologisk Forening.
 • Schnack, K. (ed). 1985. Katalog over de danske Sommerfugle (Lepidoptera). Entomologiske Meddelelser 52(2-3): 1-163.
 • Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. Gyldendal.
 • Top-Jensen, M. & M. Fibiger. 2009. Danmarks sommerfugle. Bugbook Publishing.

Artsspecifikke referencer i databasen